Høgskoleringen stenges for biltrafikk

Mandag morgen må du finne deg en annen rute om du har tenkt å kjøre Høgskoleringen og Richard Birkelands veg. Strekningen åpner ikke før til jul 2018.

Veistengt: Høgskolevegen opp til hoevdbygget blir hovedinnfartsvei fra nord frem til desember 2018. Hans Osnes' veg blir hovedinnfartsåre fra sør. 

Saken oppdateres.

I 17 måneder må de om lag 7000 kjøretøyene som hvert døgn trafikkerer der, finne andre traseer.

Mens det nå er sommerruter kjører bussen om Lerkendal, men vil igjen få kjøre Høgskoleringen fra 14. august. Rute nummer 5 er for øvrig byens mest trafikkerte rute.

Fra 3. august 2019 erstattes rute 5 av Metrobussrute 3, en av tre hovedruter i det nye kollektivsystemet (tidligere kalt superbuss) med ekstra lange busser. Utbyggingen skjer for å få bussen fortere frem og gjøre det bedre for myke trafikanter.

LES OGSÅ: Her kommer den første superbussholdeplassen

Prosjektleder Petter Fuglaas opplyser at dette skal Miljøpakken bygge på og ved Gløshaugen:

Bygger kollektivfelt

Kollektivfelt: 400 meter på vei fra byen i Richard Birkelands veg, under Perleporten og ned Strindvegen, nesten helt frem til rundkjøringen inn mot Dybdahls veg. Her står bussene i stampe ut av byen i ettermiddagsrushet. Snittfarten er målt til under 15 km/t.

Sykkelvei med fortau: 900 meter fra Christian Frederiks gate over Gløshaugen og frem til Jernbanebrua i Strindvegen. Anlegget erstatter dagens sykkelfelt i kjørebanen.

Stasjon for Metrobuss: Stor stasjon for Metrobuss der holdeplassen Gløshaugen sør ligger i dag. Plattformene på hver side av veien får en lengde på 40 meter. Det blir varme i bakken. Holdeplassene Gløshaugen nord og Prestegårdsjordet legges ned.

LES OGSÅ: Høgskoleringen blir stengt for all gjennomkjøringstrafikk fra slutten av mai

Vil redusere køen

Venstresvingfelt i Strindvegen inn mot Gløshaugen/Perleporten: Skal redusere køproblemene i morgenrushet. Her står buss og biler i dag og venter på å svinge til venstre på grunn av møtende trafikk.

Midlertidige løsninger for Gløshaugen:

Høgskolevegen opp til hovedbygget blir hovedinnfartsvei fra nord frem til desember 2018. Hans Osnes´ veg blir hovedinnfartsåre fra sør.

LES OGSÅ: Stengt vei og mye politi ved Lerkendal

- I byggeperioden må vi regne med mer kø i veisystemet rundt Gløshaugen. Miljøpakken håper flest mulig vil reise kollektivt, sykle eller gå hvis de kan. Det gjelder både de som reiser forbi området til og fra byen, og ansatte og besøkende ved NTNU og Sintef. Området ligger midt i smørøyet for bussbrukere, forteller Fuglaas.

Innherredsveien stenger

Høgskoleringen stenges samtidig som gjennomkjøring blir forbudt i Innherredsveien. Flere byggeprosjekter kommer snart som vil gjøre det mer tungvint å kjøre bil. Det blir litt verre i Trondheim før det blir mye bedre.

Andre anlegg på samme strekning:

Dybdahls veg: Ferdiggjøring pågår nå med legging av rød asfalt og merking. Jonsvannsveien på Moholtsletta. Byggestart for første del nå i sommer. Kollektivfelt og sykkelvei med fortau i forlengelsen av Dybdahls veg.

LES OGSÅ: Nå heter det ikke lenger superbuss

Motsatt retning: Christian Frederiks gate (nedenfor Høgskoleringen). Kollektivfelt og sykkelvei med fortau. Her blir trolig byggestart i 2018.

Kollektivfelt: 400 meter på vei fra byen i Richard Birkelands veg, under Perleporten og ned Strindvegen, nesten helt frem til rundkjøringen inn mot Dybdahls veg skal det bygges kollektivfelt. 

Kollektivfelt: 400 meter på vei fra byen i Richard Birkelands veg, under Perleporten og ned Strindvegen, nesten helt frem til rundkjøringen inn mot Dybdahls veg skal det bygges kollektivfelt. 

På forsiden nå