Intern rapport slår fast at Olsø ikke har brutt regler

Staur Holding går nå ut med konklusjonen, men de vil ikke gi innsyn i den private granskningsrapporten så lenge Kystad-saken er under etterforskning av Økokrim.

«Jeg ser nå frem til etter hvert å få avsluttet saken, og setter stor pris på all støtten som så mange har vist meg og min familie gjennom en krevende tid,» skriver Olsø i en sms til Adresseavisen. Her fra da han var i avhør med Økokrim. 

Saken oppdateres.

Daglig leder Bernt Østhus tar ikke stilling til om rapporten offentliggjøres når etterforskningen er ferdig.

I vår skrev Adresseavisen om at daværende Ap-topp og Staur-ansatt Rune Olsø inngikk en avtale verdt seks millioner kroner. Den dreide seg om at Olsø skulle bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble boligområde.

Etter den omfattende medieomtalen ba Staur Holding advokatfirmaet Selmer om å granske hva som har skjedd. Denne uken kom konklusjonen, som ifølge daglig leder Bernt Østhus i Staur Holding er: Rune Olsø har ikke brutt på kommunens interne etiske regler, og det foreligger heller ingen brudd på habilitetsreglene.

- Dette er ikke uventet. Det har ikke dukket opp noen vesentlige nyheter i faktagjennomgangen. Når det er sagt, så er det er en lettelse at det vi har trodd stemmer, sier Østhus.

Han sier advokatfirmaet Selmer, ved partnerne Helge Kvamme og Thomas Brandi, har hatt tilgang til alt skriftlig materiale som har relevans for vurderingen, og at de har intervjuet «et titalls» involverte personer.

Bernt Østhus tror ikke det er mulig at Økokrim og kommunerevisjonen konkluderer annerledes enn deres egne, private granskingsrapport. 

- Ingen straffbare forhold

I Advokatforeningens retningslinjer for slike private granskninger står det at man «skal være varsomme med å vurdere straffskyld». Dette har derfor ikke vært en del av granskernes mandat, ifølge Østhus. Rapporten er forelagt Advokatfirmaet Schjødt, som har levert en juridisk betenkning om hvorvidt rapporten gir grunnlag for å mistenke straffbare forhold. Advokatfirmaet har konkludert med at det «ikke foreligger straffbare forhold, og at verken subjektive eller objektive vilkår for straff er oppfylt».

- Er dette vurdert opp mot påvirkningshandel?

- Ja, siden det er det Økokrim etterforsker, bekrefter Østhus.

Rune Olsø forlot Sentrum politistasjon sammen med sin advokat Sigurd Holter Torp etter sju timer i avhør hos Økokrim like før påsken i år.  Foto: Morten Antonsen

Advokat Sigurd Torp ved advokatfirmaet Schjødt, som fulgte Rune Olsø i avhøret med Økokrim, uttaler seg om den juridiske betenkninga. Vi ba han om en kommentar på hvorfor de konkluderer slik de gjør:

- Det ønsker jeg ikke å kommentere nå. I så fall må jeg avklare det med klient, sier Torp.

Olsø kommenterer rapporten:

«Den grundige granskningen viser at jeg har fulgt alle regler i Kystad-saken, og advokatfirmaet Schjødts juridiske betenkning basert på rapporten, slår utvetydig fast at loven er fulgt. Jeg ser nå frem til etter hvert å få avsluttet saken, og setter stor pris på all støtten som så mange har vist meg og min familie gjennom en krevende tid,» skriver Olsø i en sms til Adresseavisen.

Les den første saken Adresseavisen publiserte om denne saken: Utbygger betalte to millioner for Ap-toppens bistand

Offentliggjør ikke rapport

Selmer ble engasjert av Staur etter oppslagene i Adresseavisen. Det var først litt senere at Økokrim besluttet å starte etterforskning av saken. Olsø, flere sentrale politikere og en rekke andre involverte satt i timelange avhør på Sentrum politistasjon like før påsken.

Staur Holding sier de er blitt anbefalt ikke å offentliggjøre rapporten så lenge Økokrim etterforsker, angivelig fordi den inneholder detaljerte redegjørelser for en lang rekke personers involvering i saken.

- Kan Adresseavisen få se rapporten?

- Nei, i utgangspunktet hadde jeg tenkt til å dele den, men så fikk jeg en klar anbefaling fra granskerne om at det ville ha vært et etisk brudd, siden Økokrim har den under etterforskning, sier Østhus.

- Kan vi få rapporten når Økokrim er ferdig?

- Det vil jeg ikke ta stilling til nå. Det er en omfattende rapport, og mange mennesker har brettet ut mange detaljer. Så jeg må lese gjennom og se at det ikke kan skade noen av dem som har gitt innspill, sier Østhus.

Han ønsker heller ikke å gi en sladdet versjon til Adresseavisen, men sier det er naturlig at Økokrim får rapporten. Økokrim kommenterer:

«Saken er fortsatt under etterforskning her. Vi er kjent med at rapporten nå foreligger. Om vi vil søke å få tilgang til rapporten som ledd i vår etterforskning, ønsker jeg ikke å kommentere,» skriver statsadvokat Helene Bærug Hansen i en sms.

«Om vi vil søke å få tilgang til rapporten som ledd i vår etterforskning, ønsker jeg ikke å kommentere,» skriver statsadvokat Helene Bærug Hansen i en sms til Adresseavisen. 

Les også: Professor: - Vanskelig å bevise påvirkningshandel

Trygg på konklusjonen

- Østhus, hva er egentlig en slik privat rapport verdt?

- Granskerne har hatt tilgang til samme informasjon som Økokrim, men de har i tillegg, så langt jeg vet per nå, gått enda dypere. De fikk samme rettigheter som Økokrim hadde hatt dersom det var snakk om en siktelse, noe det ikke er. Det betyr at de har fått tilgang til alle datamaskiner og servere, også dokumenter og e-poster som enten var slettet eller sto som utkast. Alt er blitt gjenskapt gjennom Ibas (IT-selskap som leverer tjenester innen datarekonstruksjon, journ.anm.).

- Men det er uansett en skjønnsvurdering som gjøres. Føler du deg trygg på at den kommende kommunerevisjonen og den pågående Økokrim-etterforskningen konkluderer likt?

- Ja, basert på det faktum som er beskrevet vil noe annet være veldig overraskende. Jeg tror ikke det er mulig, faktisk, sier Østhus.

Han har ikke hørt noe mer fra Økokrim siden de var i Trondheim like før påsken.

Les også: Dette er avtalen mellom Kystad og Staur

Endrer reglene

Staur har som følge av denne saken etablert skjerpede regler for å «hindre at det skal kunne stilles tilsvarende spørsmål i senere saker hvor Staur har økonomiske eller andre interesser,» ifølge en pressemelding.

- Hva innebærer det?

- Det er interne handlingsregler om blant annet at man skal være veldig sikker på at mottakeren av informasjon man kommer med er klar over hvilken rolle vi har, og at alt vi gjør overfor offentlige etater eller politikere skal dokumenters skriftlig. Så slipper vi å komme i den situasjonen vi er i nå med at man må gjøre intervjuer for å finne ut av hva som har skjedd og ikke skjedd, sier Østhus.

- Hvorfor endrer dere regler når dere mener det ikke har skjedd noe kritikkverdig?

- Vi endrer ikke noen regler, men klargjør dem. Vi ønsker ikke den typen omtale vi har hatt i denne saken, og vi ønsker ikke at det stilles spørsmål ved vår integritet, sier Østhus.

- Objektiv gransking

Helge Kvamme i advokatfirmaet Selmer skriver i en e-post at de har «gjennomført en objektiv gransking for å rekonstruere de faktiske forhold».

- Hvorfor har dere anbefalt at rapporten ikke offentliggjøres?

«Grunnlaget for vårt råd til Staur Holding AS om at granskningsrapporten ikke bør offentliggjøres, er med bakgrunn i at det vil kunne være uheldig for Økokrims pågående etterforskning av saksforholdet,» skriver Kvamme i e-posten.

På forsiden nå