Jusprofessor: - Slike rapporter må ses som en meningsytring

Hvis nye opplysninger kommer frem, kan det være relevant for Økokrim, sier professor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Oslo.

Jusprofessor Kåre Lilleholt mener en granskningsrapport er en meningsytring som ikke har noen større vekt enn argumentasjonen den bygger på.  Foto: Pressebilde

Saken oppdateres.

Staur Holding har fått advokatfirmaet Selmer til å gjennomføre en såkalt privat gransking av Kystad-saken. I rapporten konkluderes det med at Rune Olsø ikke har brutt kommunens etiske regler eller habilitetsregler, ifølge Staur. Rapporten har vært vurdert av advokatfirmaet Schjødt, som representerte Rune Olsø i hans møte med politiet. De mener at det ikke foreligger straffbare forhold.

Kåre Lilleholt, professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, uttaler seg ikke om den konkrete saken. Han uttaler seg bare generelt om hvordan man skal forstå slike private granskingsrapporter.

- Det at et foretak har uttalt seg om en inhabilitetssituasjon, er i seg selv bare en meningsytring. Spørsmålet blir ofte hva slags tillit man skal ha til disse meningsytringene, hva de betyr og hvor stor vekt vi skal legge på dem. Dette er noe mottakeren må vurdere, sier Lilleholt.

- Hvordan skal man tolke slike rapporter eller «meningsytringer»?

- Vi legger gjerne mer vekt på en ytring hvis det ligger et grundig arbeid, gode forberedelser og god argumentasjon bak. På den andre siden får en jo ikke kontrollert hvor grundig arbeidet er og hvor gode argumentene er hvis en ikke får tilgang til grunnlaget for utsagnene. En meningsytring har ikke noen større vekt enn argumentasjonen den bygger på, sier professoren.

Opp til Økokrim

Staur Holding offentliggjør så langt bare konklusjonen og ikke selve rapporten. Dette etter en anbefaling fra granskerne fordi Økokrims etterforsking fremdeles pågår. Det er uklart om de kommer til å offentliggjøre hele rapporten når Økokrim er ferdige med sitt arbeid.

- Det er en omfattende rapport, og mange mennesker har brettet ut mange detaljer. Så jeg må lese gjennom og se at det ikke kan skade noen av dem som har gitt innspill, har daglig leder Bernt Østhus i Staur Holding forklart til Adresseavisen.

- Når det i tillegg pågår en Økokrim-etterforskning, hvilken rolle kan en privat granskning spille?

- Økokrim skal undersøke faktiske forhold, og hvis de får nye faktiske opplysninger kan jo det være relevant. De er ikke bundet av den vurderingen et foretak har gjort, men får de nye opplysninger vil det kunne være noe de vil ha med i bildet før de vurderer om de vil ta ut tiltale eller ikke, sier professoren.


LES OGSÅ: Revisjonen fortsetter undersøkelsen av Overvik og Være

LES OGSÅ: Krever flere svar om Candy People og Rune Olsø

LES OGSÅ: - Politiske skandaler flytter nesten ikke velgere

På forsiden nå