Dette har du lov til å gjøre med innpåslitne måker

- Måken er det dyret som utsettes for mest dyreplageri, sier naturvernrådgiver.

Selv om måkene oppleves som innpåslitne, finnes det lover som forhindrer inngripen når reirene har egg eller måkeunger.  Foto: Steinar Fugelsøy

Saken oppdateres.

- Diskusjonen rundt måken dukker alltid opp på denne tiden, og det er mye uvitenhet ute og går. Mange tror at måkene ikke skal være her. Min oppfordring er å la måkene hekke der de vil, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Han har forståelse for at noen kan synes det er ubehagelig, men understreker at det ikke er noen grunn til å være redd for måker, selv om de stuper.

LES OGSÅ: Politiet etterforsker funn av åtte døde måkeunger - ser ut som de har knekt nakken

Innblanding kan utsette sesongen

Eggen mener det er lurt å la måkene være i fred. Han forteller at måker ofte legger egg allerede i mai. Hvis de får være i fred vil de ruge i tre-fire uker, før de har små barn i to-tre uker etter det.

- Hvis folk fjerner reir og egg, så vil måkene legge egg på nytt, og man utsetter sesongen, sier Eggen.

Dermed kan hekkeperioden inntreffe samtidig som høysesong for å oppholde seg utendørs i sommervarmen.

Eggen minner om at det ikke er tillat å fjerne egg eller reir hvor det finnes egg eller unger.

- Vi vet at det er folk som gjør det, og vi har anmeldt flere slike episoder.

LES OGSÅ: Innbragt etter skyting på måker på Lade

Kan søke om tillatelse


Dette sier lovverket:

Lov om dyrevern:

§ 3.Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.


Naturmangfoldloven:

§ 15.(forvaltningsprinsipp)

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.


Kilde: lovdata.no


Å avlive måker eller måkeunger er også ulovlig etter naturmangfoldloven og dyrevernsloven.

- Vi har sett tilfeller der måkeunger for eksempel har blitt påkjørt med vilje. Måken er det dyret som utsettes for mest dyreplageri. Det er utrolig trist, sier Eggen.

Skal man ha tillatelse til å avlive måker på egen eiendom, må man søke om skadefellingstillatelse fra kommunen. Da skal det foreligge bevis på at måken utgjør et alvorlig problem, og at man har prøvd forebyggende tiltak uten suksess.

- Denne tillatelsen gjelder det individuelle dyret som gjør skade, og måkeunger er sjelden til skade. Vi mener derfor at skadefellingstillatelser ikke omfatter måkeungene.


Forebyggende tiltak for å hindre hekking på hustak:

- Avgrense måkenes tilgang ved å spenne opp liner over takflata. Denne bør vøre minst 30 cm over taket for å hindre at fuglene lander.

- Ferdsel på taket eller området i etableringsperioden, slik at måken anser det som utrygt og velger et annet sted

- Andre attraktive hekkeområder i nærheten. I noen tilfeller har for eksempel nærliggende holmer fungert godt som hekkested

- Sette opp reirplattform i utkanten av industriområder. Plattformen bør være minst to meter høy for å være trygg for måkene


Kilde: birdlife.no


LES OGSÅ: Slik unngår du at måke-mammaen blir sint

- Enkelt å trekke unna

Eggen påpeker at det er mulig å gjøre en rekke forebyggende tiltak, for eksempel avsperring av området, så lenge det ikke er til skade for dyrene.

- I mange tilfeller er det også veldig enkelt å trekke seg unna. I tillegg treffer måkene sjelden når de stuper, og hvis man løfter opp ei hånd vil de bøye av tidligere.

Har måkene allerede slått seg ned kan man til nød flytte dem, forteller Eggen.

- Da snakker vi altså om helt korte avstander. Foreldrene må kunne følge med ungene sine hele tiden. Tenk over at måker er bedre til å vurdere oppholdssted for ungene sine enn mennesker, så de plassene vi velger er av og til ikke så gunstige som vi kanskje antar.

Han forstår at folk kan synes det er ubeleilig å ha hekkende måker i nærheten, men sier det er ingen grunn til å være redd.

- Jo mer man vet om problemstillinga, jo mindre ubehagelig synes man det er, sier Eggen.

På forsiden nå