Fikk for få og for uerfarne søkere - må lyse ut fastlegestillinger på nytt

For første gang har Trondheim kommune lyst ut fastlegestillinger flere ganger. De fikk for få og for uerfarne søkere.

"Trønder-opprøret": Totalt 30 fastleger stilte seg bak kronikken "Du kan miste fastlegen din". Adresseavisen møtte fem av dem i forrige uke, der de forklarer at de blant annet er bekymret for at få studenter og nyutdannede søker seg til fastlegeyrket. Fra venstre Børge Lønnebakke Norberg, Christian Berntsen, Vegard Berge og Finn Høivik. 


Dette er saken

30 fastleger og lærere fra Trondheim står bak kronikken "Du kan miste fastlegen din". I kronikken forteller de om flere bekymringer de har angående dagens fastlegeordning.

De frykter at de travle arbeidsdagene, med økte oppgaver og lange pasientlister gjør at nyutdannede leger vegrer seg for å bli fastlege. Og at Trondheim dermed kan stå foran et rekurtteringsarbeid.

De forteller om flere fastleger som vurderer å skifte jobb på grunn av travle arbeidshverdager. Enkelte forteller at de jobber fra morgen til sent til kveld.

Flere av fastlegene som i dag er i jobb går snart av med pensjon.


Per i dag har kommunen tre fastlegestillinger som lyses ut for andre gang på grunn av for få og for uerfarne søkere.