Starter høsten med flere bussavganger

AtB utvider tilbudet på mange bussruter fra høsten av.

AtBs busser begynner å kjøre de nye rutene med utvidet tilbud 14. august.  Foto: CHRISTINE SCHEFTE

Saken oppdateres.

14. august begynner AtBs busser å kjøre vanlige ruter etter sju uker med sommerruter. Flere busspassasjerer kan nå se fram til flere bussavganger på mange ruter, etter at AtB har økt passasjertall og omsetning det siste året.

Reiserekord

I 2016 satte AtB rekord i antall kollektivreiser, med 33 millioner reiser. Dette er en økning på 1,4 millioner reiser fra året før. Også i år er utviklingen god.

- Den økonomiske utviklingen i AtB er positiv, ikke minst på grunn av økte billettinntekter, og vi ønsker at dette skal komme kollektivreisende til gode gjennom forbedret tilbud, sa administrerende direktør Janne Sollie i AtB tidligere i sommer.

Miljøpakken bidrar med 12 millioner kroner, og AtB med over 24 millioner kroner til forbedringene.

- Endringene og kapasitetsøkningene fra høsten av gjøres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder, dialog med kommuner samt en tilpasning slik at overgangen til nytt rutetilbud fra 2019 skal bli lettere for de reisende, sier selskapet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Slik blir det nye rutekartet for buss i Trondheim fra 2019

De jobber også med å øke kapasiteten på hurtigbåten mellom Trondheim og Brekstad, men her er det foreløpig ingen konkrete endringer.

LES OGSÅ: Sjåførmangel truer det nye kollektivtilbudet i 2019

Dette er endringene i rutetilbudet:

Busser i Trondheim:

- Rute 4 og 9 deles på strekningen Trondheim sentrum – Heimdal på kveld og søndager. Delingen gir rute 4 bedre kapasitet og rute 9 får avganger på kveld og søndager.

- Rute 3 og 55 deles på strekningen sør for Trondheim på kveld og søndager. Delingen gir rute 3 bedre kapasitet og rute 55 får avganger på kveld og søndager.

Rute 4 forlenges fra Lade og over brua til Strindheim.

Rute 5: Flere avganger i rushtid, ettermiddag og kveld

Rute 6: Flere avganger formiddag, ettermiddag og kveld

Rute 7: Flere avganger om ettermiddagen

Rute 11: Flere avganger på kveld og helg.

Rute 16: Flere avganger.

Rute 18 Flere avganger på morgen, formiddag og kveld

Rute 19: Flere avganger.

Rute 22: Flere avganger morgen og formiddag.

Rute 36: Flere avganger.

Rute 38: Flere avganger på kveld mandag til lørdag

Rute 43: Flere avganger

Rute 60 og 63: forlenges fra Strindheim og over brua til Lade øst.

Ny trasé for rute 60 fører til at enkelte holdeplasser forsvinner: Prestegårdsjordet, Berg Prestegård, Harald Bothners veg, Magnus Blindes veg, Kvilhaugen og Otto Nielsens veg.

LES OGSÅ: Kjøper metrobusser for 600 millioner kroner

Busser i regionene:

Rute 310: Økt kapasitet om ettermiddagen mot Orkanger og Stjørdal

Rute 535 fra Selbu til Tydal: Ny avgang kl. 14.00 på hverdager

Rute 543: Forlengelse fra Hov skole til Røros på hverdager klokka 14.05.

LES OGSÅ: Nå er Innherredsveien blitt miljøgate med to kjørefelt og en to kilometer lang sykkelvei midt i veibanen.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå