Vil ha slutt på at rådmannen svarer for Ottervik

Elin Marie Andreassen (Frp) vil endre regelverket i bystyret i Trondheim.

Må svare selv: Ordfører Rita Ottervik kan ikke overlate til rådmann Morten Wolden å svare hvis det er spørsmål rettet til ordfører, mener Elin Marie Andreassen (Frp) 

Saken oppdateres.

- Forslaget vil tydeliggjøre skillet mellom rådmann og ordfører, sier Andreassen.

Det var tidligere i sommer varaordfører Hilde Opoku sammen med Høyre-toppen Ingrid Skjøtskift uttalte at Trondheim-politikken trengte større åpenhet. Sammen skrev de en kronikk som skapte sterke reaksjoner. Blant annet ble det pekt på den tette koblingen mellom ordfører Rita Ottervik og rådmann Morten Wolden. Flere politikere kastet seg på debatten, deriblant Frp-leder Andreassen.

LES OGSÅ: Kontorene på rådhuset bør luftes ut

Utbredt praksis

- En del av debatten rundt åpenhet handlet om forholdet mellom rådmann og ordfører. Det er en utbredt praksis i dag at ordfører overlater til rådmann å svare på spørsmål selv om spørsmålet er av politisk art, og er rettet til ordfører, sier Andreassen.

Derfor vil hun i neste bystyremøte, 31. august, fremme interpellasjon hvor hun ber om endring av bystyrereglementet slik at det er ordfører, og ikke rådmann, som svarer på spørsmål rettet til nettopp ordfører. Og at det er bystyret som bestemmer om det skal tas opp eller ikke.

I reglementet for både kortspørsmål og interpellasjoner heter det i dag at ordføreren bestemmer om - og av hvem - spørsmålet eller interpellasjonen skal besvares.

Kommunalråd Elin Marie Andreassen (Frp)  Foto: Guro Flaarønning

LES OGSÅ: Slik reagerer Ottervik på Opokus nye jobb

Helt nødvendig

- Jeg mener det er med på å skape uklare skiller mellom administrasjonen og det politiske nivå i kommunen. For å sikre rådmannens uavhengighet og en tydelig grenseoppgang mellom politikk og administrasjonen er det helt nødvendig å endre praksisen og reglene, sier hun.

Hun tror bestemt at flere partier vil støtte forslaget:

- I lys av debatten om åpenhet er jeg sikker på at flere ønsker dette forslaget velkommen. Det er fornuftig for alle parter, mener Andreassen.

KOMMENTAR: Ap kan ikke spinne seg bort fra åpenhet

Irritert Wolden

Tidligere denne måneden kom rådmannen med sin redegjørelse rudnt saken om åpenhet. Han la ikke skjul på at han har vært irritert, og følte seg forpliktet til å korrigere faktiske feil. Underveis i debatten hevdet Ingrid Skjøtskift (H) og Hilde Opoku (MDG) at ordføreren har grepet inn i rådmannens saksbehandling og korrigert denne. Saken det vises til er idrettsplanen som ble behandlet april 2015.

- Jeg vil ikke si jeg er urettferdig behandlet, men jeg har vært irritert. Både fordi det er kommet uriktige opplysninger, og fordi jeg vet at ordføreren ikke har skrevet om innstillingen, sa Wolden.

På formannskapsmøte hvor åpenheten ble diskutert endte det med at Trondheim får en «åpenhetsreform». Der skal det vurderes hvor godt innsyn og åpenhet rundt bystyret og formannskapets arbeid, fungerer. I tillegg skal forholdet og møtepunkter mellom rådmannen og politikere formaliseres i sterkere grad, når det gjelder forberedelser av politiske saker.

LES OGSÅ: Ordførerens tøffe oppgjør med sin egen varaordfører

På forsiden nå