Nå bores det langs Nidelva

Et nytt avløpssystem og en ny pumpestasjon skal forhindre kloakkutslipp i Nidelva.
Prosjektleder Lars Erik Hårberg i Trondheim kommune overvåker boringen av det over 500 meter lange hullet som skal gå under bakken langs Nidelva helt ned til Gangbrua. Bla eller klikk på bildet for å se flere illustrasjoner og kart.  

Prosjektleder Lars Erik Hårberg i Trondheim kommune overvåker boringen av det over 500 meter lange hullet som skal gå under bakken langs Nidelva helt ned til Gangbrua. Bla eller klikk på bildet for å se flere illustrasjoner og kart.  

De røde stiplede linjene viser hvor det skal legges nye avløpsrør. Den nye avløpspumpestasjonen skal bygges ved gangbrua (rød ring). 

De røde stiplede linjene viser hvor det skal legges nye avløpsrør. Den nye avløpspumpestasjonen skal bygges ved gangbrua (rød ring). 

Gang- og sykkelveien langs Nidelva er delvis stengt i forbindelse med byggingen av nytt avløpssystem. 

Gang- og sykkelveien langs Nidelva er delvis stengt i forbindelse med byggingen av nytt avløpssystem. 

Det nye avløpspumpestasjonen skal bygges ned i bakken like ved Gangbrua over Nidelva. Den delen som er oppe i dagen er planlagt i samarbeid med byantikvaren. 

Det nye avløpspumpestasjonen skal bygges ned i bakken like ved Gangbrua over Nidelva. Den delen som er oppe i dagen er planlagt i samarbeid med byantikvaren. 

Saken oppdateres.

Ved Nidelvens bredd på Øya bores det nå et 580 meter langt hull under bakken. Her skal den nye hovedavløpsledningen som samler avløpsvann fra Øya og Singsaker ligge.

Miljøvennlig og billigere

Ved hjelp av den spesielle boreriggen slipper man å grave i stykker hele strekningen for å legge det nye avløpsrøret.

- Vi slipper veldig mye trafikk med maskiner i området og vi sparer vegetasjonen i området. Samtidig er det billigere enn den tradisjonelle gravingen, forteller prosjektleder i Trondheim kommune, Lars Erik Hårberg.

De fem gamle avløpspumpestasjonene i området skal saneres når det nye anlegget er ferdig. - Det skjer tidligst i løpet av 2018, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Lars Erik Hårberg. 

LES OGSÅ: Her renner kloakken rett ut i Nidelva

Prosjektet ble vedtatt av Bystyret i fjor høst. Prislappen for oppgraderingen av avløpssystemet er på 57,6 millioner kroner. Det nye avløpssystemet vil imidlertid gi besparelser innenfor drift og vedlikehold som tilsvarer 680 000 kroner per år, ifølge kommunen.

Utrydningstruet sopp: Denne soppen - tindvedkjuke - som vokser på tindvedbuskene langs Nidelva er rødlistet og en av grunnene til at kommunen ville benytte seg av boring fremfor graving i området. 

LES OGSÅ: Spor etter flere hundre nye skred avdekket i Trondheim

Kloakk i Nidelva

Dagens avløpspumpestasjon takler cirka 200 liter avløpsvann i sekundet. Det nye vil få en kapasitet på cirka 300 liter per sekund.

- Slik det er i dag går det mye overløpsvann i elva når det er mye nedbør. I dette vannet er det også kloakk. De fem gamle avløpspumpestasjonene langs elva skal erstattes av en ny og større stasjon. Via den nye stasjonen skal avløpsvannet pumpes videre over til Høvringentunnelen ved Marienborg. Tiltakene vil bedre kapasiteten, redusere forurensningene til elva og gi personell som betjener pumpestasjonene bedre arbeidsvilkår, forteller prosjektlederen.

Det nye avløpspumpestasjonen skal bygges ned i bakken like ved Gangbrua over Nidelva. Den delen som er oppe i dagen er planlagt i samarbeid med byantikvaren. Bygget får blant annet integrerte benker.  

LES OGSÅ: Bussen brukte 45 minutter fra Nova til Munkegata

Borejobben og inntrekkingen av det nye avløpsrøret skal etter planen være ferdig i starten av september. Byggingen av det nye avløpspumpestasjonen vil ikke starte før november/desember. Utformingen av pumpehuset er gjort i samarbeid med byantikvaren.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

På forsiden nå