Prises for bærekraft-arbeid

Professor Carl Folke får Gunnerusprisen i bærekraft 2017 for sitt vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.

Prises: Professor Carl Folke mottar Gunnerusprisen i bærekraft for 2017 i Trondheim i oktober. 

Saken oppdateres.

Den internasjonale prisen er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på en million kroner, i tillegg til en gullmedalje og diplom.

Professor Carl Folke er forskningsdirektør ved Stockholm Resilience Centre ved Stockholms Universitet, og direktør ved Beijer Institute of Ecological Economics ved Kungliga Vetenskapsakademien.

Han er en av stifterne av Stockholm Resilience Center og av Resilience Alliance, og har hatt en sentral rolle i utviklingen av International Society for Ecological Economics.

LES OGSÅ: Nye omganger med fotballen for bærekraft

«Ryddet ny mark»

Folke har «bidratt til å stimulere forskning for å forstå komplekse sosioøkologiske systemer. Han har vært en pioner i arbeidet med å få til fruktbar dialog og samvirke mellom samfunnsvitenskap, økonomi og naturvitenskap for å belyse de viktige bærekraftsutfordringene samfunnet står overfor.

Prisvinner Folkes initiativ har ryddet ny mark på å forstå det dynamiske samspillet mellom menneske og natur, økosystemers funksjoner og tjenester, samt hvordan sosioøkonomiske forhold bidrar til å forvalte og ivareta økosystemers evne til å takle endringer, såkalt «resilience»», heter det i pressemeldingen fra DKNVS og NTNU.

–Vi har greid å vise at miljø og utvikling, at mennesket og naturen, er helt sammenvevde sosialøkologiske systemer, og at utviklingen av samfunnet er helt avhengig av en levedyktig biosfære. Vi har vist at mennesker i dag er blitt en global kraft som former planetens fremtid, og at vi lever i komplekse adaptive systemer der uforutsigbarhet og usikkerhet blir mer regelen enn unntaket, sier Folke i et intervju med Gemini.

LES OGSÅ: Slik vil toppstudentene lære deg om klimakrisen

Tilpasningsdyktighet

DKNVS trekker frem at Folke har skapt tverrfaglige samarbeidsarenaer. Prisvinneren har bidratt til utvikling av nye forskningsområder og tilnærminger som er tatt i bruk i vitenskap, utdanning, politikk og forvaltning, og som også vil være sentrale i næringslivet.

– Vi vil finne måter som gjør det mulig å få en positiv samfunnsutvikling innenfor naturens tålegrense, en biosfæreforvaltning, som utvikler evnen vår til å leve med endring og videreutvikling. Altså resiliens eller tilpasningsdyktighet, sier Folke i det samme intervjuet.

Prisen deles ut under bærekraftskonferansen ved NTNU i Trondheim 19. oktober.


LES OGSÅ: Forbrukere vil dyrke sin egen mat

På forsiden nå