Disse stedene får kunstgressløft

Formannskapet vedtok tirsdag å dele ut 4,5 millioner til kunstgress i 2017. Men granulatproblemet er ikke løst.

Små sorte plaskuler/plastbiter ligger igjen på flere av Trondheims kunstgressbaner. Her fra Havstadbanen til Astor i krysset Byåsveien - Havstadveien. Foto: Morten Antonsen 

Saken oppdateres.

- Dette er en gladsak, sa kommunalråd for Venstre, Jon Gunnes - som sa seg fornøyd med fordelingen av kunstgresspengene (se lenger ned i saken).

- Alternative løsninger

- Det er ingen tvil om at vi ikke ønsker flere kunstgressbaner på grunn av de miljømessige utfordringene. Men vi velger å støtte dette forslaget fordi det har skjedd en kunnskaps- og holdningsendring når det gjelder granulat (fyllmasse, demping til kunstgressbaner - svarte plastbiter, red. anm) på avveie og det jobbes aktivt med alternative løsninger, sa fungerende ordfører, Hilde Opoku (MDG).

LES MER: Metrobusstrase gjennom Jernbanebyen, men ikke sykkelvei med fortau

SVs Ottar Michelsen spurte rådmannen hvordan man faktisk ligger an når det gjelder alternative løsninger for granulat. Kommunaldirektør Ola By Rise opplyste at det forsøkes ulike løsninger, blant annet med kork og sukker.

- Det er nesten umulig å si når man er i land, utover å begrense spredningen av granulat, sa kommunaldirektøren.

Rådgiver Knut Kvaran fulgte opp med å fortelle om et nytt forsøk på Leangen der man har lagt en pad under kunstgresset, som man tror vil fungere. Men som er mer kostbart.

KOMMENTAR: Vi bygger hallflater og kunstgressbaner i høyt tempo, men basishaller der barn lærer å løpe, hinke, hoppe, balansere, klatre, henge, slenge, rulle, krabbe, kaste og fange, er svært sjeldne

Friske midler

Allerede i 2014 vedtok bystyret åtte millioner til kunstgressløft, som ble fordelt til Lade kunstgress stor bane, ny kunstgressbane på Dalgård, en 7er på Havstad og tilrettelegging av bygging på Vikåsen (Ranheim). Prosjektet «mer kunstgress i Trondheim 2013-16» resulterte i tre baner, Lade bane 4, Eberg og Lade bane 5.

Ved oppstarten av kunstgressløftet var det 49 kunstgressanlegg i Trondheim, der to var kommunale. Etter 2016 er det 62 kunstgressflater, av dem åtte kommunale og en fylkeskommunal. Etter at bystyret i mai i år vedtok ny utdeling har rådmannen, sammen med Fotballforbundet i Trøndelag og Idrettsrådet, hatt en nær kommunikasjon om fordeling av midlene. Det har vist seg at det er en stor underdekning i Trondheim sør. Rådmannen, NFF Trøndelag og Idrettsrådet er enige om denne fordelingen, som politikerne sluttet seg til:

Leinstrand IL:

En million kroner går til å gjøre om dagens naturgressbane (11-bane) til kunstgress. Leinstrand har også andre planer om utvikling av sitt anlegg på Klett.

Tiller IL:

Stor fotballklubb med mangel på spilleflater. Rådmannen bemerker at Tiller har gjort seg bemerket med et godt tilbud for jenter. Tiller vil bygge ny kunstgressbane på Starrmyra. Det gir dårlige grunnforhold og høye byggekostnader, kroner 1,25 millioner kroner.

Strindheim IL fotball:

Støtter opp under idrettslagets kunstgressprosjekt på Leangen idrettspark med 0,25 millioner kroner. Prosjektet innebærer en større justering av dagens baner, slik at det blir større baneflate tilgjengelig.

Heimdal IF:

Heimdal ønsker å bygge ny 11er kunstgressbane der det i dag er naturgressbane. Pris 1 million kroner.

Tiltak granulat:

Det foreslås å sette av en pott til «tiltak granulat» for å bedre tilbakeføringen til kunstgressbane etter vinterbrøyting. Gjelder særlig de snørike områdene av byen. 0,5 millioner kroner.

Vikåsen kunstgress

Ranheim IL mottok støtte både i 2014 og 2016 for å anlegge kunstgress på Vikåsen. Det er nå nær en realisering av en 9-erbane mellom Vikåsen oppvekstsenter, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsenhallen.

På forsiden nå