- Glad for at Lian-dommen ikke ankes

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) er glad for at staten ikke anker den såkalte Lian-dommen, men er skuffet over at ikke formannskapet vil sette i gang arbeid for å revidere reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka fra 2008.

Endelig: Staten har bestemt seg for ikke å anke dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, der ekteparet Jan og Helene Schjølberg på Lian fikk fullt medhold i synet på at eiendommen deres ikke skal bortreguleres til friluftsområde. Bolighuset sto ikke til nedfalls slik kommunen - og senere Fylkesmannen - la til grunn. 

Saken oppdateres.

- Reguleringsplanen for Lian- og Kystadmarka er full av urett og forskjellsbehandling. Jeg tror det bare er et spørsmål om tid før reguleringsplanen må behandles på nytt, sier Skjøtskift.

Hun legger til at hun ikke vil la saken bli liggende. Sør-Trøndelag tingrett kommer i en knusende dom til at Fylkesmannens vedtak fra 15. september 2014 om omregulering av boligen til ekteparet Jan og Helene Schjølberg på Lian til friluftsområde, er ugyldig.

Fylkesmannen stadfestet tidligere vedtak i Trondheim kommune. Flere beboere på Lian, deriblant Schjølberg, klaget sakene inn for Sivilombudsmannen, som ga beboerne medhold. Sivilombudsmannen mente reguleringsplanen ikke kunne opprettholdes i sin nåværende form, fordi det var utøvd en usaklig forskjellsbehandling mellom eiendommene på Lian.

LES OGSÅ: Vedtaket om omregulering av bolig til friluftsområde er ugyldig

Fornøyd og lettet

Prosessfullmektig for ekteparet Schjølberg, advokat Guri Uvsløkk Vagnildhaug i Bjerkan Stav Advokatfirma AS, sier klientene er svært godt fornøyd og ikke minst lettet. Saken har vært en stor belastning for dem.

- Dommen mener vi er grundig, god og korrekt, og det er godt å høre at staten ikke anker, sier advokaten.

I formannskapet tirsdag argumenterte kommunalråd Ingrid Skjøtskift for at formålet med en ny reguleringsplan er å rette opp urett som følge av feil faktum, usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet i forbindelse med endring av reguleringsstatus for enkelteiendommer på Lian.

LES OGSÅ: Maks 120 kvm på Lian

- Formannskapet understreker at arbeidet skal bidra til at beboere og grunneiere på Lian opplever at Trondheim kommune legger likebehandling og forholdsmessighet til grunn. Formannskapet understreker at alle som på lovlig vis har bygget på sine eiendommer har rett til trygghet og forutsigbarhet for fremtidig bruk av eiendommene. Eiendommer som i dag er regulert til boligformål, skal ikke endre reguleringsstatus, sa Skjøtskift.

Fikk ikke medhold

Men forslaget oppnådde bare de tre stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet. Kommunaldirektør for økonomi og finans Olaf Løberg opplyste at kommunen har gått gjennom dommen. Han opplyste at av de 15 eiendommene er det bare eiendommen til ekteparet Schjølberg som var boligeiendom, ikke de 14 øvrige.

- Det følger derfor av dommen at denne saken ikke vil få konsekvenser for de andre. Årsaken til at staten her tapte, var at feil faktum ble lagt til grunn når det gjelder at huset sto til nedfalls. Vi har nå fått opplyst at staten ikke kommer til å anke dommen, sa Løberg.

LES OGSÅ: - Ingen varig løsning

Flere av formannskapets medlemmer ga uttrykk for at Lian-spørsmålet har vært og fortsatt er en vond og vanskelig sak. Men Skjøtskift fikk altså ikke tilstrekkelig støtte for forslaget om å sette i gang et arbeid for å revidere reguleringsplanen. Kommunalråden garanterte at Høyre ikke ville benytte muligheten til å forsøke å flytte på den røde streken (markagrensen).

Jan og Helene Schjølberg bor i dag like ved den omtalte eiendommen, i et annet bolighus. Tingretten tilkjente paret 664 350 kroner i sakskostnader.

LES OGSÅ: Omkamp om Holstvollen i Bymarka

På forsiden nå