Finnset vigslet til Nidaros-biskop

Det ble skrevet kirkehistorie i Nidarosdomen i formiddag. For første gang ble en kvinne vigslet til biskop i nasjonalhelligdommen.

Saken oppdateres.

I en høytidelig innsettelse i formiddagens høymesse ble Herborg Oline Finnset (56) den 33. biskopen i Nidaros bispedømme.

Finnset svarte klart og tydelig «Ja!» på spørsmålet fra preses Helga Byfuglien: «Lover du for Guds åsyn og i denne menighets nærvær at du vil gjøre dette med troskap, ved den nåde Gud vil gi deg?»

Etter at Finnset hadde bekreftet sitt løfte om bispetjenesten til preses Helga Byfuglien, og fått forbønn ved håndpåleggelse ved alteret, erklærte Byfuglien at «du er rett kalt biskop i vår kirke, med den myndighet og det ansvar som hører til ditt hellige kall, etter Guds ord og vår kirkes ordninger».

Deretter mottok Finnset bispekorset rundt halsen av preses Byfuglien.

LES OGSÅ: Kvinner på kirketoppen

LES OGSÅ: - Skal kirka være taus? Nei, nei, nei!

Fullsatt Nidarosdomen

En fullsatt domkirke med 400 innbudte gjester fra inn - og utland med Hans Majestet kong Harald i spissen og 600 vanlige gudstjenestedeltagere overvar det historiske øyeblikket i høymessen.

Under den høytidelige håndspåleggelsen foran alteret deltok preses Helga Byfuglien, de to norske biskopene Halvor Nordhaug og Solveig Fiske, biskop Simon Peura, Finland, biskop David Hamid, Den anglikanske kirke, domprost Ragnhild Jepsen, Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet, Agnes Sofie Gjeset, leder i Nidaros bispedømmeråd og Andreas Kjosavik, leder i Domkirkens menighetsråd.

Herborg Oline Finnset, som etterfølger Tor Singsaas, ble enstemmig valgt til ny biskop i Nidaros av Kirkerådet 12. juni.

Portrettet: - Du skal ha litt gøts for å sjekke opp en biskop

LES OGSÅ: Nybiskopen: - Trøndernes raushet har allerede vist seg

Gjester fra Etiopia

Blant de innbudte gjestene i Nidarosdomen er også representanter for Mekane Yesu-kirken i Etiopia, verdenst største lutherske kirke med ni millioner medlemmer.

På gjestelisten står også fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag, fylkesordførerne i de to Trøndelagsfylkene, fylkesmannen i nye Trøndelag og ordfører Rita Ottervik, Trondheim.

LES OGSÅ: Ordfører Rita Ottervik har ett klart krav til den nye biskopen

LES OGSÅ: - Krevende å sette likhetstegn mellom norske og kristne verdier

VIDEO: Finnset er glad for at folk har forventninger til henne.

Fokus på menneskeverd

I sin preken om søndagens tekst på Vingårdssøndagen, Jesu lignelse om arbeiderne i vingården, rettet den nyvigslede biskopen søkelyset på menneskeverdet.

- Å være ledig på torget er vanligvis en vanskelig situasjon. Ledig på torget – har ingen bruk for meg? Unge som ikke kommer seg i arbeid, mennesker som leter etter mening med livet, - hva skal jeg bruke livet mitt til? Den fremmede som ikke får hjelp til å knekke nye sosiale og kulturelle koder, de som vi går forbi fordi det er mer behagelig for oss.

Ledig på torget. Ingen har bruk for meg. Ingen er interessert i meg. Ingen ser meg.

Skal det være sånn hos oss? At vi har mennesker som ikke opplever at det er bruk for dem? Hva slags samfunn vil vi skape sammen? Hvilke verdier skal prege samfunnet vårt? Hvem skal det være plass til? Hva er et menneske verd?

Det er store spørsmål som krever svar av oss. Spørsmål som utfordrer oss, som medmennesker, som deltakere i samfunnet

Vi blir så ofte målt ut fra utseende, intelligens, hvor du kommer fra, hvilket folk du tilhører, om du har penger, hvilken religion du har, arbeidsevne. Hva er et menneske verd? Hva gjør oss verdifulle? Hadde vi spurt ti personer på gata, hadde vi kanskje fått like mange svar.

Jeg vil si deg: Vi er mennesker, og som mennesker er vi verdifulle, alle like verdifulle: Å være menneske er å være Guds gode skapning, være satt på jorda for å være medmenneske for all Guds skapning: for å gjøre det gode, for å se Gud i sin medskapning. Vi er satt her for å lage svar på bønnene i fadervår: la riket ditt komme – la viljen din skje på jorden slik som i himmelen, sa den biskopen i Nidaros i sin preken.


På forsiden nå