- Vil være en «både jordnær og himmelvendt» biskop

Det ble skrevet kirkehistorie i Nidarosdomen søndag. For første gang ble en kvinne vigslet til biskop i nasjonalhelligdommen.

Forbønnshandling. Under den høytidelige forbønnshandlingen foran alteret deltok det biskoper fra både Norge, Finland og England samt domprost og ledere i Kirkerådet, Nidaros bispedømmeråd og Domkirkens menighetsråd.   Foto: Scanpix

I en høytidelig innsettelse ble Herborg Oline Finnset (56) den 33. biskopen i Nidaros bispedømme, og den første kvinnen i embetet.