Studenttinget ved NTNU ønsker ikke forbud mot nikab

Torsdag kveld vedtok Studenttinget ved NTNU at de ikke ønsker forbud mot heldekkende hodeplagg, nikab.

Studenttinget ved NTNU vedtok torsdag kveld at de ikke ønsker forbud mot heldekkende hodeplagg. Til venstre leder for Studenttinget, Marte Øien. 

Saken oppdateres.

Med dette vedtaket går Studenttinget mot regjeringens ønske om å forby heldekkende ansiktsplagg, nikab, ved universitetene og høgskolene i Norge. Lovforslaget er ute på høring med svarfrist 20. september.

LES OGSÅ: Studenttinget diskuterer forbud mot nikab

Høringsutkast fra NTNU

- Dette er et tema som virkelig har skapt debatt, derfor ønsket vi å gjøre et vedtak på om vi ville ha et forbud eller ikke. Vi kommer ikke til å levere inn et eget høringsutkast til regjeringen, men vil ta kontakt med ledelsen ved NTNU slik at de kan ta med vedtaket vårt i sitt høringsutkast, sier leder for Studenttinget, Marte Øien.

LES OGSÅ: Foreslår nikab-forbud i skolen

LES OGSÅ: Jurister: Greit med forbud mot å dekke til ansiktet i skolen

Ikke faglig begrunnet

Hun understreker at vedtaket om å ikke forby heldekkende hodeplagg er begrunnet med at det ikke vil være til hinder for gjennomføring av undervisning.

- Vi ønsker ikke et nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg fordi et forbud må være faglig begrunnet. Det er annerledes dersom forbudet hadde vært knyttet til et yrke. Som student er du både på jobb og du er privat. Da bør ikke vi legge oss opp i dette, det er ikke en rolle vi skal ta, sier Øien og tilføyer at dersom det blir aktuelt med eventuelle lokale forbud, må dette informeres om i god tid før opptak og studiestart.

LES OGSÅ: Vil forby burka og nikab på norskkurs

Dette vedtok Studenttinget ved NTNU torsdag kveld:

  • Et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg i høyere utdanning må ikke innføres.
  • Et eventuelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg eller andre personlige symboler på emner eller studieprogram må ha en sterk faglig begrunnelse.
  • Eventuelle lokale forbud skal informeres tydelig om i god tid før opptak og studiestart.
  • Et slikt forbud vil undergrave universitetet sin rolle som utdanningsinstitusjon, og sted for å akademisk prøve et mangfold av meninger opp mot hverandre
  • NTNU skal romme et likestilt mangfold av meninger, seksuell orientering, tro og funksjon, og legge til rette for at alle studentgrupper kan gjennomføre sin utdanning.
På forsiden nå