Får selge pasienthotellet ved St. Olavs hospital

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har åpnet for salg av pasienthotellet ved St. Olavs hospital. Dermed er det håp om psykiatrisenter på Øya.

Helseminister Bent Høie tillater at pasienthotellet og tre andre helseinstitusjoner selges. 

Saken oppdateres.

Beslutningen ble tatt på foretaksmøtet i Helse Midt-Norge fredag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding. Det er en nyhet som gleder administrerende direktør ved St. Olav, Nils Kvernmo.

- Jeg er veldig glad. Dette er en god nyhet, sier Kvernmo.

- Med dette har vi fått politisk støtte til finansieringsplanen vår for senter for psykisk helse på Øya. Nå er det all grunn til å tro at vi får til dette senteret som det har vært snakk om så veldig lenge, sier sykehusdirektøren.

Glad sykehusdirektør: Nils Kvernmo sier at det er en veldig god nyet at helseministeren tillater salg av pasienthotellet for å delfinansiere psykiatrisenter på Øya.  

 

Delfinansierer senter for psykisk helse

Helse Midt-Norge ønsker å selge pasienthotellet ved St. Olavs hospital for å delfinansiere et nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim. Foretaksmøtet fredag, der statsråden er represententert, vedtok også å selge Tiller distriktspsykiatriske senter og BUP Lian. Inntektene av disse salgene går inn i finansieringsplanen for nytt senter for psykisk helse.

- At muligheten for salg er blitt avklart i dag, betyr at St. Olavs hospital kan fortsette arbeidet med å utrede et nytt senter for psykisk helse sammen med NTNU, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Salget av pasienthotellet på Øya skal hjelpe til å finansiere det nye senteret for psykisk helse. 

 

LES OGSÅ: Et enstemmig styre gikk inn for å selge pasienthotellet.

Skal fortsatt drives av St. Olav

Senteret for psykisk helse planlegges som en del av en samlet campus ved NTNU, og er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital og NTNU. Ved salg av pasienthotellet forutsetter Helse Midt-Norge at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St. Olavs hospital, heter det i pressemeldingen.

Helseforetaket regner med å få inn 450 millioner kroner på salget av de tre eiendommene. Hele senteret er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder kroner. St. Olav og NTNU skal etter planen begge bidra med hver sin halvpart.  St. Olav må ta opp lån for å finansiere resten.

LES OGSÅ: Høie om psykiatrisenter: - Jeg kunne gjort dette til valgkampsak

Avhengig av NTNU-utbygging

Nå er framdriften avhengig av campusutbyggingen til NTNU.

- Tillatelse til salg av pasienthotellet gir oss mulighet til å ha egenfinansiering nok til å være med på campusprosjektet, sier Stig Slørdahl. Han er administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Også han er glad for dagens nyhet.

- Senter for psykisk helse er utrolig viktig for helheten på universitetssykehuset, sier Slørdahl.

- Universitetssykehuset er ikke ferdig før senter for psykisk helse er på plass.

Administrerende direktør Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge 

 

LES OGSÅ:  Direktør i Helse Midt-Norge mener det er problematisk å selge pasienthotellet ved St. Olav for å finansiere et nytt senter for psykisk helse, men sier likevel ja.

Må selge for å skaffe finansiering

Det var i juli at et enstemmig styre ved St. Olavs hospital gikk inn for salg av pasienthotellet. Det skjedde etter en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse. Helse Midt-Norge konkluderte at de ikke hadde mulighet til å prioritere dette bygget nå og spilte ballen over til St. Olavs hospital.

- Nå føler jeg meg trygg på at vi får dette til, sier sykehusdirektør Kvernmo. Han tolker dette som et politisk signal for at regjeringen vil støtte resten av planene om senteret som også er en del av campus-prosjektet til NTNU.

- Og der mangler det jo ennå noen beslutninger, slår Kvermo fast.

Lang og tung historie

Nils Kvernmo forteller at det har vært snakk om et psykiatrisenter helt fra slutten av åtti-tallet.

- Da var det enighet om at pyskiatrisenteret skulle bygges på Østmarka og prioriteres foran et sykehus på Øya. Deretter skulle det bli første byggetrinn av sykehusutbyggingen på Øya. Det som var topp prioritert endte opp med å ikke være prioritert i hele tatt. Nå er jeg nokså trygg på at det blir.

Kvernmo håper at psykiatrisenteret blir en del av campusvedtaket og at det kommer penger på statsbudsjettet for 2019. Med planlegging og bygging håper han at senter for psykisk helse kan stå ferdig i 2023, nesten 40 år etter at de første planene ble lansert.

Høyre er fornøyd

Høyres nye stortingsrepresentant, Mari Holm Lønseth, slår fast at vi aldri før har vært nærmere å få på plass psykiatrisenteret.

- Vi er glade for at St. Olavs hospital nå har tatt grep for å få økonomien på plass, og for at dette har fått tilslutning i foretaksmøtet til Helse Midt-Norge, sier hun.

- Å få samlet behandling, utdanning og forskning i et senter for psykisk helse, samlokalisert med sykehustilbudet vil bety et løft for de som sliter psykisk, fortsetter høyrepolitikeren.

Fornøyd_ Mari Holm Lønseth (H) slår fast at det er viktig å få samlet behandling, utdanning og forskning i et senter for psykisk helse, samlokalisert med sykehustilbudet.  

 

Starter bygging i 2020

Det nye senteret for psykisk helse er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner totalt. St. Olavs hospital og NTNU skal bidra med halvparten hver.

Byggestart er planlagt i 2020.


Ny sikkerhetsavdeling på Østmarka

26. oktober åpnes et nytt akuttilbud for psykisk helse på Østmarka. I foretaksmøtet fredag ble det også åpnet for salg av Brøset-eiendommen, som skaper grunnlag for å bygge ny sikkerhetsavdeling på Østmarka.

Dagens tilbud ved Tiller DPS og BUP Lian er planlagt videreført i det nye senteret for psykisk helse.

Planene er at sikkerhetsbygget og langtidspasientene skal ha tilhold på Østmarka, mens det akutte tilbudet og almennpsykiatrien skal ligge på Øya sammen med resten av sykehuset.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiets sykehusløfte kan bety 420 millioner kroner mer årlig til Helse Midt-Norge de neste fire årene, ifølge partiet.

På forsiden nå