Skal svare på hvordan Byåstunnelen kan bli

Statens vegvesen skal finne ut av hva en fremtidig tunnel mellom Byåsen og Sluppen kan koste og hvordan den kan se ut. Vil legge frem sak for Miljøpakken våren 2018.

Tunnelportal på Sluppen: I en plan og designkonkurranse for nye Sluppen bru i 2014, skulle også tunnellportal for fremtidig Byåstunnel inngå. Skissen viser hvordan vinnerlaget i konkurransen den gangen så for seg tunnelåpninga på Sluppen.   Foto: Aas-Jakobsen/ViaNova/Plan ark/Grindaker LARK/Selberg Ark/NGI/Geovita/ECT/ Brekke&Strand

Saken oppdateres.

- Miljøpakken har gitt oss beskjed om å lage en oppsummering av hvordan Byåstunnelen kan bli. Vi vil nå se nærmere på hva tunnelen vil koste, hvordan den kan bli seende ut, og hvilke virkninger en tunnel vil ha for biltrafikk og kollektivtrafikk, sier Kjetil Strand som er strategisjef i Statens vegvesen region midt.

LES OGSÅ: Byåstunnelen må ha to separate tunnelløp

- Må vite hvordan tunnelen kan bygges

Torsdag var prosjektet tema i et møte i kontaktutvalget i Miljøpakken. Tunnelprosjektet kom på dagsorden etter at Vegdirektoratet har kommet med føringer til hvordan tunnelen må se ut for å bli sikkerhetsgodkjent. Blant annet har Vegdirektoratet slått fast at tunnelen må bygges med to separate tunnelløp.

- For å realisere Byåstunnel-prosjektet må det vedtas en plan. Før planen kan vedtas må vi vite hva tunnelen vil koste og hvordan den kan bygges gitt forutsetningene fra Vegdirektoratet, sier Lars Aksnes som er leder for kontaktutvalget i Miljøpakken.

LES OGSÅ: Full splittelse blant miljøkameratene om Byåstunnelen

Oppsummering klar til våren

Når Statens vegvesens oppsummering er klar, vil den bli lagt frem til ny behandling i Miljøpakken.

- Vi regner med at planen er klar våren 2018. Vi vil da legge frem en ny sak for konktaktutvalget, slik at Miljøpakken kan ta stilling til hva man vil gjøre videre, sier Strand.

Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Byåstunnelen
Tunnelportal på Sluppen:  
    
      (Foto: Aas-Jakobsen/ViaNova/Plan ark/Grindaker LARK/Selberg Ark/NGI/Geovita/ECT/ Brekke&Strand )

Tunnelportal på Sluppen:   Foto: Aas-Jakobsen/ViaNova/Plan ark/Grindaker LARK/Selberg Ark/NGI/Geovita/ECT/ Brekke&Strand

Byåstunnelen er en planlagt veitunnel mellom Munkvoll og Sluppen. Tunnelprosjektet planlegges av Miljøpakken.

 • Mulig oppstart for prosjektet er i 2021, og tunnelen vil da kunne stå ferdig ferdig i 2024, ifølge miljopakken.no
 • Tunnelåpningen på Sluppensiden blir ved den nye brua på Sluppen.
 • Det er ikke bestemt hvor tunnelåpning på Byåsensiden blir. Et alternativ innebærer tunnelåpning i rundkjøringa der Byåsveien og Bøckmanns veg møtes og et annet innebærer tunnelåpning i rundkjøringa der Byåsveien, General Bangs veg og Arnt Smistads veg møtes.
 • Tunnelen må bygges med to tunnelløp med to kjørefelt i hvert tunnelløp for å bli sikkerhetsgodkjent, ifølge en avgjørelse fra Vegdirektoratet fra september 2017.
 • Trafikkprognoser tilsier at rundt 15 000 kjøretøy vil bruke tunnelen hvert døgn når den åpner, forutsatt nullvekst i personbiltrafikken i Trondheim og bomsnitt som i dag.
På forsiden nå