Over 1000 ungdommer mobiliserer for afghansk familie

- Vi strekker ut en hånd til en venn

Det koker på Thora Storm videregående skole i Trondheim. Elevenes engasjement for Abbasi-familien er unik, sier skoleleder.

Abbasis frontkjempere: Det er elever ved Thora Storm VGS som har tatt initiativet til onsdagens demonstrasjon for den afganske familen som skal utsendes. Nederst f.v: Silje Sliper, Anette Solem Magnussen, Ava Montazeri, Hana Azizyan, Maja Ratchje, Omar Elfareh. Øverst f.v: Maren Kjeldsberg, Sigve Lysne, Mona Elfareh, Ulrik Adolfsen, Adrian Hassel Olsen, Tobias Rødahl Thingnes 

Saken oppdateres.

Den største elevdemonstrasjonen på flere år er på gang i Trondheim onsdag formiddag.

Ved Thora Storm regnes det med at så å si alle 800 elever kommer til å delta på markeringen på Torget i Trondheim. Skolens fagleder for elevdemokrati og skolemiljø, Arne Ulset, har aldri sett elevene så engasjerte.

Elevrådet ved Trondheim Katedralskole regner med at 70 – 80 prosent av de 650 elevene vil delta.

Også blant de 475 elevene ved Rosenborg ungdomsskole mobiliseres det stort. Alle Rosenborg-elever som ønsker å delta gis tillatelse dersom foreldrene deres samtykker.

Også andre skoler har varslet sin støtte og deltakelse når det skal demonstreres mot utvisningen av søsknene Abbasi - Ehsan (15), Taibah (18) og Yasin (20), og deres mor Atefe Rezaie. Det samme har Amnesty International, ungdomsorganisasjoner, politiske partier og andre.

Mobiliseringsplakaten «Abbasi stays» spres blant stadig flere på sosiale medier. Mandag ettermiddag hadde over 1300 respondert på Facebook-annonsen «LA TAIBEH OG FAMILIEN FÅ BLI HJEMME» om arrangementet og sagt at de skal delta.

Protest mot politikk

Den afghanske familien vant mot staten i tingretten i april i 2016, men fikk nylig vite at de må forlate Norge etter fem år og tre måneder. For søsknene er drømmen om en fremtid i Norge knust. Dommen etter ankesaken i lagmannsretten var nådeløs. Staten vant frem på alle punkter.

- Markeringen er ikke bare et engasjement for vår medelev og venn, Taibah. Det er også en protest mot den norske innvandrings- og asylpolitikken. Vi strekker ut en hånd til flere gjennom denne demonstrasjonen, sier Ulrik Adolfsen, som er en av to elevrådsledere ved Thora Storm videregående skole hvor Taibah er elev.

Initiativet til demonstrasjonen ble tatt av Thaibahs medelever.

LES OGSÅ: Afghansk familie saksøker staten

- Ungdommer sitter ikke bare foran TV-en og spiser ostepop

I et lite grupperom på Thora Storms jobber 12 fremoverlente ungdommer med organiseringen av onsdagens demonstrasjon for at Taibah og familien skal få bli i Norge.

Komiteen, som består av et utvidet elevråd, har jobbet på spreng for å få til en markering denne uka.

- Denne saken har berørt mange, ikke bare elevene ved Thora Storms skole, sier elevrådsleder Mona Elfareh. Hun mener det brede engasjementet viser at ungdommen ikke bare sitter foran TV-en og spiser ostepop.

- Vi har jobbet dag og natt for å få til dette. Ungdommen vil bli hørt, sier hun.

Starter på Torget klokken 11.30

Elevene har i tillegg til å mobilisere store elevgrupper, også satt sammen et bredt program for onsdagen. Blant dem som skal holde appeller er elevrådslederne. Det blir en appell av aktivist Ask Ebeltoft om situasjonen i Afghanistan nå, og Abbasi-familien får også mulighet til å si noen ord.

- Myndighetene vil sende dem hjem til Afghanistan. Vi mener at å returnere dem til Afghanistan er ikke å sende dem hjem, men å sende dem til et land preget av krig, terror og frykt, sier elevene.

I tillegg er det viktig for elevene at alle som møter opp får vise sitt engasjement.

- Vi vil bruke sangen til å vise vårt engasjement. Derfor skal alle synge «We are the World».

LES OGSÅ: Asylbarn satt på glattcelle i Trondheim

Elevene støttes av skoleledelsen

Eleven får full støtte blant skolelederne.

- Dette er tydelig en sak som engasjerer elevene. Taibah er elev hos oss, hun går i tredje klasse og har et halvt år igjen før hun får vitnemålet sitt. Broren hennes Yasin har også gått på Thora Storm. Han gjorde det veldig bra og gikk ut i vår med et flott vitnemål, sier fagleder Arne Ulset ved Thora Storm og viser til at «engasjert» er en av skolens tre kjerneverdier ved siden av inkluderende og ordentlig

- Derfor er det klart at elevene har vår støtte når de engasjerer seg. Derfor legger vi til rette slik at demonstrasjonskomiteen får armslag og jobbe. Vi setter pris på engasjementet.

I 2014 engasjerte Rosenborg-elevene seg for Taibah

Aldri opplevd så bredt elevengasjement

Rektor Mette Winsnes Råberg ved Rosenborg ungdomsskole varslet fredag samtlige foreldre om elevenes ønske om å delta i demonstrasjonen.

15 år gamle Ehsan Abbasi er elev ved skolen.

Heller ikke Råberg har tidligere opplevd et så sterkt samfunnsengasjement blant elevene. Rosenborg skole er en mottaksskole med elever med opprinnelse fra mange ulike land. Det snakkes over 40 ulike språk blant elevene.

- Eshan går i en 10. klasse med 55 elever, og spesielt i den klassen er engasjementet stort. Men dette er et engasjement på tvers av klassene. Jeg synes det er flott at elevene engasjerer seg, sier Råberg.

Hun har gitt elevene anledning til å delta på demonstrasjonen som foregår midt i skoledagen, men under forutsetning av at foreldrene synes det er greit. Foreldrene er bedt om å melde fra om dette via den elektroniske meldeboken.

LES Rosenborg-elevenes innlegg for et Ehsan må få bli

Fraværsgrensen et hinder

Selv om mange vil bidra, har demonstrasjonskomiteen på Thora Storm møtt på flere problemer under planleggingen.

- Det ene er at vi har hatt tidspress. Det er mye som skal gjøres på veldig kort tid. Det andre er at mange elever sier de gjerne vil delta, men de er redde for å få fravær, sier Elfareh.

Hun oppfordrer derfor lærere til å tenke kreativt, slik at elevene ikke får ugyldig fravær hvis de deltar.

- Demonstrasjonen kan inngå som et emne i mange fag, sier hun.

- Lite problematisk

Fylkesdirektør for opplæring Inger Johanne Christensen Sør-Trøndelag fylkeskommune sier at alt fravær skal føres, også fravær for å delta i en demonstrasjon, men hun ser det som lite problematisk i forbindelse med onsdagens markering.

- Fravær på en time eller to onsdag, vil for de aller, aller fleste videregående elevene ikke føre til at ti prosents-grensen overstiges og ramme standpunktkarakterene deres. Det vil heller ikke føre til nedsatt ordenskarakter. Vi anser det som fantastisk positivt at elevene engasjerer seg. Dersom dette er en sak de synes er verdt å kjempe for, er det å få notert seg med et par timers fravær et lite offer, sier Christensen.

- En oppvekker

Selv om det nå er onsdagens markering som tar mye av oppmerksomheten, tenker elevene ved Thora Storms også på hvordan de kan jobbe videre med saken.

- Demonstrasjonen onsdag er ment å være en oppvekker, for å vise hva som skjer i Norge nå med mange innvandrere. Også enslige mindreårige sendes ut etter at de har fylt 18 år, sier Ulrik Adolfsen.

Elevene planlegger også en innsamlingsaksjon for den afghanske familien, og det skal leges film.

- Vi er allerede i gang med filmingen. Målsettingen er å spre den via sosiale medier. Vi har fått laget et bilde som symboliserer saken og vi har fått avtale om et intervju med en engelsk radiostasjon. Målet er ikke bare å skape et engasjement i Trondheim og Norge, men også internasjonalt, sier Ava Montazeri i demonstrasjonskomiteen.

Får stor støtte:  Onsdag demonstrerer medelever ved skoler i Trondheim for at søsknene Yasin (20), Taibah (18) og Ehsan (15) skal få bli i Norge. 

Får stor støtte: Onsdag demonstrerer medelever ved skoler i Trondheim for at søsknene Yasin (20), Taibah (18) og Ehsan (15) skal få bli i Norge. 

Ikke bare

Ikke bare "ostepopspisere foran TV-en": - Vi har jobbet dag og natt for å få til dette. Ungdommen vil bli hørt, sier Mona Elfarehhun som er elevrådsleder på Thora Stom Vidergående skole sammen med Ulrik Adolfsen. 

"Abbasi stays": Støtteplakaten elevene har laget til demonstrasjonen onsdag. 

I bresjen for Abbasi-familien: Elevrådsleder Mona Elfareh og medelever ved Thora Storm starter demonstrasjonen onsdag ved å gå sammen med Abbasi-familien fra skolen til Torget. 

I bresjen for Abbasi-familien: Elevrådsleder Mona Elfareh og medelever ved Thora Storm starter demonstrasjonen onsdag ved å gå sammen med Abbasi-familien fra skolen til Torget. 

På forsiden nå