Frp-politiker:- Opplæringsdirektøren oppfordrer til skulk

- Det er vel nettopp å sitte foran TV-en og spise ostepop elevene gjør, siden solidaritetsmarkeringen for Abbasi-familien må skje i skoletiden

- Fylkesdirektøren for opplæring oppfordrer til skulk. Det er absolutt ikke greit, sier Frp-politiker Lill Harriet Sandaune.

Problematisk: - Utvisningen av Abbasi-søsknene er et lovlig fattet vedtak. At skolemyndigheter engasjerer seg aktivt mot dette er demokratisk problematisk, sier Lill Harriet Sandaune (Frp). 

Saken oppdateres.

Sandaune er mangeårig lærer på Skjetlein videregående skole og for tiden vararepresentant på Stortinget hvor hun de to siste årene har vært medlem av utdannings- og forskningskomiteen. Hun er sterkt kritisk til hvordan den bebudete elevaksjonen «Abbasi stays» blir håndtert av fylkesdirektør for opplæring og skoleledelsen ved flere skoler.

Adresseavisen har tidligere omtalt «Abbasi stays»-aksjonen mot utvisningen av søsknene Ehsan (15), Taibah (18) og Yasin (20) Abbasi og deres mor Atefe Rezaie. En demonstrasjon initiert av to av søsknenes medelever elever ved Thora Storm videregående skole skal holdes på Torget i Trondheim onsdag formiddag.

Fylkesdirektør for opplæring Inger Johanne Christensen Sør-Trøndelag fylkeskommune uttalte til Adresseavisen at hun ser videregående skole-elevers deltakelse i markeringen som lite problematisk i forhold til fraværsregelen. Ingen får fri, men vil få ført fravær dersom deltakelse medfører det. Dersom dette er en sak de synes er verdt å kjempe for, er det å få notert seg med et par timers fravær et lite offer, uttalte Christensen.

Sandaune mener at Christensen med dette oppfordrer til skulk.

LES OGSÅ: Abbasi-familien tapte i retten

- Veldig kritikkverdig

- Det er innført en nasjonal fraværsgrense som både skoleeier og skoleledelse skal respektere og forholde seg til. Det at man går ut og oppfordrer til å bryte den er veldig kritikkverdig, sier Sandaune.

- Det er vel strengt tatt ikke å oppfordre til skulk hun gjør?

- Det holder neppe med et par timer for alle. For flere elever kan det faktisk være at deltakelse i demonstrasjonen gjør at ti prosents-grensen for fravær overstiges og rammer standpunktkarakterene deres. Når Christensen sier at det ikke vil gjøre det for de aller fleste elevene, gir hun dem en falsk forsikring. Det er ikke jobben hennes.

- Men elevene får ikke fri, eventuelt fravær blir registrert?

- Uansett er skolen lovpålagt å gjennomføre et visst antall timer undervisning i løpet av skoleåret.

- Hva hvis skolen finner en annen måte å ta igjen eventuell tapt undervisningstid på, er det greit?

- Men det kommer ikke til å skje. Tapt undervisningstid blir ikke tatt igjen etter endt skoledag. Da er det greiere å forholde seg til rammene for skoledagen slik de er.

- De spiser vel ostepop

Demonstrasjonen er lagt til klokken 11.30 og beregnet å ta en time, altså i midttimen for elevene ved Thora Storm. Sandaune mener demonstrasjonen burde vært lagt til etter skoletid, og at skoleledelsen burde gitt tydelige signaler om dette.

- Burde skoleledelsen nektet elevene å holde demonstrasjonen i midttimen?

- De burde i alle fall oppfordret dem til å holde den etter skoletid. Dessuten, dersom skoler som ligger lengre fra Torget enn Thora Storm og Katta skal delta, betyr det reisetid og fravær. Christensen sier at alt fravær føres, men ser det samtidig som lite problematisk at elevene er bort fra skolen. Det er ikke et godt signal fra en fylkesdirektør for opplæring. Hun bagatelliserer fravær.

- Det er kanskje nettopp for å mobilisere flest mulig at elevene har ønsket demonstrasjonen lagt til midttimen, og det er vel en forståelig grunn?

- Jeg forstår at elevene ønsker størst mulig oppslutning, men det er ikke gitt at alle skoler har midttime klokken 11.30.

- Dessuten, i Adresseavisen er elever sitert på at «Det brede engasjementet viser at ungdommen ikke bare sitter foran TV-en og spiser ostepop.» Det er vel nettopp det det gjør, siden "solidaritetsmarkeringen" må skje i skoletiden. Denne markeringen kunne uten problemer vært gjennomført etter skoletid. Men da ville nok resultatet raskt ha vært at langt færre elever deltok.

- FrP synes det er flott med elever som engasjerer seg i aktuelle samfunnssaker, men det kan ikke gå ut over den undervisningen som skoleeier er lovpålagt å gjennomføre.

- Skaper utilbørlig meningspress

Sandaune tenker også på elevene som støtter vedtaket om utvisning av Abbasi-søsknene.

- Jeg håper det blir gjennomført ordinær undervisning for elevene som velger å bli igjen på skolen. Men jeg frykter undervisningen blir avlyst fordi så få møter opp.

- Dessuten, det at skoleledelse og elevråd engasjerer seg så klart i en enkeltsak, skaper et utilbørlig meningspress mot elevene. Dersom det nå møter elever på skolen for å ha vanlig undervisning, istedenfor å demonstrere mot et lovlig fattet utvisningsvedtak som familien har fått prøve i retten og tapt, kan eleven raskt bli sett på som en tulling uten empati, av både medelever og skoleledelse.

- Men skal ikke skoleelever få utvise samfunnsengasjement? Meningspress kan vel oppleves uansett sak det aksjoneres om?

- Selvfølgelig skal vi ha denne typen engasjement på skolene. Men vi skal samtidig ha respekt for vedtak fattet av myndigheter. Det jeg er redd for er at én bestemt oppfatning defineres som riktig, og at det ikke blir mulig å mene noe annet. At én oppfatning blir en vedtatt sannhet som alle elever må forholde seg til.

Det finnes mange politiske saker å engasjere seg i. I dette tilfellet skapes en presedens der graden av «engasjement» blant elevene brukes som målestokk på om de skal få fri eller ikke, sier Sandaune og viser på nytt til at utvisningen av Abbasi-søsknene er et lovlig fattet vedtak.

- Man kan være enig eller uenig, men at skolemyndigheter engasjerer seg aktivt mot dette er demokratisk problematisk.

- De har vel ikke «engasjert seg aktivt», men i stedet måttet forholde seg til et engasjement og ønske fra elevene?

- Det skolemyndighetene må forholde seg til, er den lovpålagte undervisningen. De burde gitt et tydelig signal om at eleven skal møte til undervisning.

- Er elevene så engasjert som de sier?

- Christensen og Thora Storm-ledelsen sier ingenting om Abbasi-saken, bare at de støtter elevenes engasjement?

- Saken og elevenes engasjement er et kjempefint utgangspunkt for undervisning. Men selve markeringen burde skjedd etter skoletid.

- Er ikke elevenes initiativ først fremst positivt og viktigere enn nitid praktisering av fraværsregler?

- Initiativet er kjempebra. Engasjerte elever og elevråd likeså. Mangel på det har jo tidligere vært et problem. Og det er mye god læring i å organisere en demonstrasjon. Men det er ikke bra at fylkesdirektøren for opplæring går ut og bagatelliserer fravær.

- Dessuten, er elevene så engasjert som de sier? Hvis de var det, hvorfor bruker de da ikke fritida si og arrangerer demonstrasjonen etter skoletid?

- Ikke oppmuntring til skulk

- Jeg står ved det jeg har sagt, at redselen for konsekvenser ved å være borte et par timer er ubegrunnet for de aller fleste elevene. Samtidig skal alt fravær føres, enten en elev tar seg fri til kjøretime eller deltakelse i en demonstrasjon. Det er ikke å oppmuntre til skulk, sier opplæringsdirektør Inger Johanne Christensen og legger samtidig til:

- Det vi mangler er ungdom som engasjerer seg, det er også en side av demokratiet.

Fagleder Arne Ulset ved Thora Storm sier at skoleledelsen i utgangspunktet foreslo for elevene å legge demonstrasjonen til etter skoletid. Han opplyser også at lærerne kommer til å møte som vanlig til sine timer og gi undervisning til elevene som møter opp.

LES Rosenborg-elevenes innlegg for Eshan Abbasi

LES OGSÅ: Rosenborg-elever håper Taibah får bli

Ikke skulk: - Det vi mangler er ungdom som engasjerer seg, sier Inger Johanne Christensen, fylkesdirektør for opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og avviser at hun oppmuntrer til skulk. 

Ikke skulk: - Det vi mangler er ungdom som engasjerer seg, sier Inger Johanne Christensen, fylkesdirektør for opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og avviser at hun oppmuntrer til skulk. 

Komiteen som arrangerer Abbasi stays-demonstrasjonen onsdag: Foran f.v: Silje Sliper, Anette Solem Magnussen, Ava Montazeri, Hana Azizyan, Maja Ratchje, Omar Elfareh. Øverst f.v: Maren Kjeldsberg, Sigve Lysne, Mona Elfareh, Ulrik Adolfsen, Adrian Hassel Olsen, Tobias Rødahl Thingnes. 

Komiteen som arrangerer Abbasi stays-demonstrasjonen onsdag: Foran f.v: Silje Sliper, Anette Solem Magnussen, Ava Montazeri, Hana Azizyan, Maja Ratchje, Omar Elfareh. Øverst f.v: Maren Kjeldsberg, Sigve Lysne, Mona Elfareh, Ulrik Adolfsen, Adrian Hassel Olsen, Tobias Rødahl Thingnes. 

"ABBASI STAYS": Støtteplakaten elevene har laget til demonstrasjonen onsdag formiddag. 

På forsiden nå