AtB snur:

Sjetne-barna får setebelter på skolebussen

Setebelter skal være på plass til nyttår, sier AtB-direktøren. Snur etter signaler fra Samferdselsdepartementet.

Busser uten belte: Skolebarn fra Sjetnmarka busses hver dag til og fra midlertidige skolelokaler på Brøset i busser uten setebelter. Nå lover AtB setebelter på skoleskyssen.  Foto: Martin Andersen

Saken oppdateres.

Adresseavisen har i flere artikler fortalt om skoleskyssen til og fra Sjetne skole som per i dag foregår i busser uten setebelter. Skolebarna fraktes daglig til midlertidige skolelokaler på Brøset, i forbindelse med at det skal bygges ny Sjetne skole. Transporten skjer via E6 der fartsgrensen er 80 kilometer i timen.

Foreldre ved skolen har vært svært kritisk til transportløsningen, og krevd transport i busser med setebelter.

- Setebelter fra 1. januar

AtB har imidlertid så sent som i høst forsvart dagens praksis, og tatt til orde for at ordningen med skoleskyss uten setebelter videreføres.

Nå gjør busselskapet helomvending.

- Fra 1. januar 2018 vil elevene fra Sjetne skole skysses i busser med setebelter. Inntil da vil vi endre trasé for skoleskyssen slik at den foregår på veier med lavere fartsgrense, sier administrerende direktør i AtB Janne Sollie.

AtB-direktør Janne Sollie  Foto: Leikny Havik Skjærseth

LES OGSÅ: Trygg trafikk kritisk til skoleskyss uten setebelte

Snur etter signal fra Samferdselsdepartementet

Ifølge en forskrift som trådte i kraft i 2013 har skolebarn har rett på setebelter når de fraktes til og fra skolen, men AtB valgte å benytte seg av et unntak fra denne regelen da de lyste ut anbudskonkurransen for skoleskyss til og fra Sjetne skole i 2016.

- Hvorfor snur dere nå?

- Vi har fått signaler fra Samferdselsdepartementet om at unntaket fra setebelteregelen ikke kan brukes slik vi har gjort. Vi forholder oss til disse signalene, og vil nå få på plass setebelter for skoleskyssen til og fra Sjetne skole, sier Sollie.

- Har dere tatt feil her?

- Mitt inntrykk er at det frem til nå har vært uklart hvordan denne regelen skulle tolkes. Dette har blitt klarere etter at de nye signalene fra departementet kom.

- Tar AtB selvkritikk for noe i denne saken?

- Det er for tidlig å si noe om dette nå. Vi kommer til å ha en intern evaluering av saken, sier Sollie.

LES OGSÅ: Feil å droppe setebelter for Sjetne-barna, mener Fylkesrådmannen

- Vil skaffe nye busser

AtB har tidligere regnet ut at det vil koste rundt 12 millioner kroner å ettermontere setebelter i bussene som i dag brukes til skoleskyssen til og fra Sjetne skole. Dette blir imidlertid ikke aktuelt.

- Vårt utgangspunkt er at vi nå skal skaffe nye busser, såkalte klasse 2-busser, som allerede har setebelter. Hvis vi skulle ha ettermontert setebelter i bussene vi bruker i dag, ville det blitt påbudt å bruke beltene også når bussene er i vanlig rutetrafikk og dette ønsker vi ikke.

- Hva vil det koste å få på plass nye busser?

- Vi har et anslag på dette, men det ønsker jeg ikke å gå ut med nå. Vi har ikke 15-20 busser med setebelter stående, så vi skal nå ut i markedet for å finne slike busser.

- Hvem tar regninga?

- Det gjør AtB, sier Sollie.

LES OGSÅ: Byåstunnelen må ha to separate tunnelløp

- Lenge til nyttår

FAU-leder ved Sjetne skole Odd Halvard Ulvan er glad for at skolebarna får setebelter, men mener det er lenge å vente til nyttår.

- Det er bra at AtB endelig har funnet ut at de må tilby setebelter, men jeg synes det er lenge å vente til nyttår. Jeg håper de kan få på plass dette før den tid. Selv om man nå endrer trasé vil barna inntil videre fraktes uten setebelter, og en alternativ trasé vil medføre økt tidsbruk og lengre skoledager, sier Ulvan.

FAU-leder ved Sjetne skole, Odd Halvard Ulvan.  Foto: Privat

 

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

På forsiden nå