Nå gjøres Kirkegata på Møllenberg bedre for syklistene

De siste dagene er det frest hull i asfalten i Kirkegata på Møllenberg. Gata er i ferd med å bli sykkelgate.

Kirkegata er i ferd med å bli sykkelgate. Det som er mest synlig så langt, er at det er frest to dype spor i asfalten bortover gata. 

Saken oppdateres.

Opprustingen som de siste dagene har startet i Kirkegata, skjer i regi av Miljøpakken. Det som er mest synlig så langt, er at det er frest to dype spor i asfalten bortover gata.

Vil unngå sammenstøt

Bjørn Ådland, sykkelplanlegger i Miljøpakken, opplyser at det skal legges storgatestein i disse sporene, for å lede syklistene litt inn mot midten av gata.

- Vi vil unngå at de som sykler kolliderer hvis bildører på parkerte biler åpnes. Vi vil markere dette med storgatestein, forklarer han.

LES OGSÅ: Slik ble Nedre Bakklandet forvandlet på ni måneder

LES OGSÅ: 20 000 sykler til og fra sentrum hver dag

- Syklene gis rangen

Adresseavisen omtalte prosjektet i Kirkegata i juli. Da opplyste prosjektleder Mari Olden at gata skal merkes som sykkelgate med symboler i bakken fra Bakkegata til Gamle Kongeveg. Løsningen er såkalt blandet trafikk med tydelig markering av at det sykles der det er bilkjøring. Fotgjengerne får fortauet for seg selv.

- Dette er en forsøksordning med en slags soneregulering. Gata skal skiltes som en sykkelgate-sone, sier Ådland, og legger til:

- Syklister føler seg ofte mindreverdige i blandet trafikk. Her tenker vi å snu på flisa - syklene gis rangen gjennom skiltingen. Dette er et område med lav fart, og i disse tette bygatene vil syklene klare å holde samme fart som bilene. Derfor er det fornuftig å prøve ut dette systemet her.

LES OGSÅ: Sykkelpris i Trondheim til bedrift uten gratis parkeringsplasser

Langsgående parkering

I prosjektet som nå pågår på Møllenberg inngår også bygging av 100 meter sykkelvei med fortau mellom Gamle Kongevei og Stadsingeniør Dahls gate.

I prosjektet som nå pågår på Møllenberg inngår også bygging av 100 meter sykkelvei med fortau mellom Gamle Kongevei og Stadsingeniør Dahls gate. 

 

Utenfor Industribygget, hvor blant annet Aleris sykehus og medisinsk senter og Coop Extra holder til, skal i tillegg 16 tverrgående parkeringsplasser gjøres om til langsgående parkering.

- Fordi det ikke er plass til så mange langsgående plasser på samme side av Kirkegata, vil enkelte av plassene bli flyttet på skrå over veien. Samtidig blir fortauet utenfor Industribygget utvidet med to meter. Samlet vil disse tiltakene gi en ryddigere gate, sa Olden da hun omtalte prosjektet i sommer.

Totalt er det satt av 65 millioner kroner til sykkeltiltak i Trondheim i 2017. For hele perioden 2017–2020 er summen 530 millioner kroner.

Fram til 2017 er det bevilget 675 millioner kroner til hovednettet for sykkel, viser tall fra Miljøpakken.

Adresseavisen mener: Trondheim må gjøre mer for å bli sykkelbyen

Adresseavisen mener: Sykkel må prioriteres og syklister kontrolleres

I sporene som freses opp skal det legges brustein. Dette arbeidet er i gang på den ene siden av veibanen. 

I sporene som freses opp skal det legges brustein. Dette arbeidet er i gang på den ene siden av veibanen. 

På forsiden nå