- Regelverket for syklister er en liten skandale

- Hvorfor ikke lage regler som er så enkle at alle forstår dem, spør politiker Geirmund Lykke etter at 18 bøter til syklister ble trukket tilbake i Innherredsveien.

Sykkelfelt i Innherredsveien har skapt debatt etter at politiet trakk tilbake 18 bøter til syklister. 

Saken oppdateres.

Debatten om regelverk for syklister går heftig i sosiale medier etter at politiet ga 18 forelegg til syklister som syklet på rødt i Innherredsveien i Trondheim, og deretter trakk dem tilbake fordi de hadde gjort en feil. Geirmund Lykke, kommunalråd for KrF og ivrig helårssyklist, mener at regelverket for syklister er altfor komplisert.

- Hvordan skal vi lykkes med en seriøs sykkelambisjon for byen når Vegdirektoratet ikke prioriterer å lage et ryddig og forutsigbart regelverk som alle kan forstå? Det er faktisk en liten skandale, mener Lykke. Han la også ut dette utsagnet på Facebook-gruppa «På sykkel i Trondheim».

Konflikter

Politikeren trekker fram et kryss med sykkelvei i Ila som eksempel.

- Selv når vi lager helt nye anlegg, som det i Ila, så blir ikke en gang det utformet som man ville gjort det i utlandet, hvor man har et helhetlig system som både syklister, bilister og fotgjengere respekterer.

- I trafikkbildet i Trondheim ser vi konflikter, konflikter, konflikter. Grunnen er at de forskjellige gruppene trafikanter ikke kjenner til reglene eller ikke respekterer dem. Det er jo ikke enkelt for syklister å følge reglene når de er så uklare, mener Lykke.

Geirmund Lykke mener at enklere regler må til for å minske konflikter mellom syklister og andre trafikanter. 

 

- Selv jeg, som virkelig har forsøkt å følge med på dette, er usikker på hva som er rett og galt. Det burde være enkelt å lage regler som er så enkle at alle kan forstå dem, mener politikeren.

Vil ha egne lyssignaler

Han mener egne lyssignaler for syklister kan være et tiltak som kan gjøre det lettere.

- Jeg er veldig fornøyd med den sykkelsatsingen vi gjør. Vi ser hvordan anlegg som i Ila har økt bruken av sykkel. Da er det så viktig at vi skaper trygghet og forutsigbarhet. Vi skal legge til rette for ungdom og grupper som ikke sykler i dag, slik at vi kan gjøre sykling til noe folkelig, ivrer Lykke.

LES OGSÅ: Trondheim trenger flere suksesser på to hjul

Vil foreslå konkrete tiltak

Erik Jørgen Jølsgard, seksjonssjef i Statens vegvesen, er enig i Lykkes kritikk.

- Jeg er ikke uenig i at det trengs en opprydning her. Kjernen her er nettopp regelverket for vikeplikt på sykkel. Her er nok Norge i en særstilling sammenlignet med mange europeiske land. I Norge har bilister vikeplikt i noen situasjoner, og syklister i noen. I Danmark har for eksempel bilister nesten alltid vikeplikt for syklister enten gjennom skilting eller de generelle vikepliktsreglene, sier Jølsgard.

LES OGSÅ: Nå gjøres Kirkegata på Møllenberg bedre for syklistene

Han er ikke enig i at det aktuelle krysset i Innherredsveien er spesielt farlig, slik politiadvokat Heidi Melø sa etter at bøtene var trukket tilbake.

- Vil dere gjøre noen endringer i det aktuelle krysset?

- Det er neppe aktuelt å gjøre konkrete endringer i prøveperioden. Et prøveprosjekt er nødvendigvis ikke ideelt utformet. Andre kryss i Trondheim har tilsvarende uklarheter, eller egentlig er det ikke uklarheter, bare at folk ikke er kjent med regelverket. Egne signalanlegg eller skilting kan bøte på dette. Vi vil derfor prøve å kartlegge alle områdene der dette gjelder, og skaffe oversikt over finansieringsbehov. Så må dette tas som helt ordinære tiltak gjennom Miljøpakken, sier Jølsgard.

LES OGSÅ: De blir stadig flere. Det er bra. Men jeg er livredd dem.

På forsiden nå