Kolossen på 43 tonn skal løftes opp fra skinnegangen fredag

Bergingspanseren var på vei tilbake til Rena etter en øvelse i Værnes-området, da den falt av toget. All sørgående togtrafikk er innstilt.

Fredag morgen: Kriminalteknikere, Statens havarikommisjon for transport og personell fra Bane Nor vil gjøre undersøkelser fredag formiddag.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Kriminalteknikere, Statens havarikommisjon for transport og personell fra Bane Nor gjorde undersøkelser på stedet fra klokka 08.00 fredag.

- Det er snakk om et militært tog fra CargoNet som er på vei til Rena, som har mistet en stridsvogn i skinnegangen. Stridsvognen falt av mellom Trondheim sentralstasjon og Skansen ca. kl. 19.50 torsdag kveld, sier medievakt hos Bane Nor, Linda-Theres Trondsen.

Ingen skadd i hendelsen

Opplysningene bekreftes av innsatsleder Thor Inge Aas i Trøndelag politidistrikt.

- Her har det vært en vognavsporing, og en stridsvogn har falt av toget. Ingen er skadd i hendelsen, men vi har skader på skinnegangen og i tillegg er strømforsyning ødelagt.

- Vi jobber med tungt utstyr, så dette kommer til å ta tid. Ingen kan si når skinnegangen er operativ igjen. Det er rekvirert folk fra Statens havarikommisjon for jernbane, som er underveis, opplyser innsatslederen.

Fra Telemark bataljonen

Ifølge oberstløytnant og talsmann Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, er det en bergingspanser fra Telemarkbataljonen som har falt av toget, og som nå ligger i skinnegangen like ved Skansen stasjon.

- Det stemmer. Dette er en bergingspanser, en ombygd stridsvogn som brukes for å bistå andre stridsvogner. Den veier 43 tonn, og fungerer på sett og vis som en kranbil gjør for biler på veien. Den bistår andre stridsvogner, og har ikke kanon eller våpen, sier Moen.  

Ifølge Moen har bergingspanseren og øvrige stridsvogner vært en del av Telemarkbataljonens alarmøvelse mandag i forrige uke. Målet med øvelsen var å finne ut hvor fort materiell fra Telemarkbataljonen kan transporteres fra Rena til Værnes-området.

- Materiellet er nå iferd med å bli flyttet tilbake, og i den forbindelse benyttet vi jernbanen til å transportere store deler av materiellet, sier Moen.

Han sier videre at militært personell trolig har kjørt vognene om bord, men at alle spørsmål vedrørende ulykken stilles til Bane Nor.

Avrevet åk

Da bergingspanseren falt av toget, ble det også revet av et åk.

- Et åk til kontaktledningsanlegget er revet ned, og dette må repareres før linjen kan åpnes. Inntil videre er det stans i all tografikk mellom Trondheim Sentralstasjon og Marienborg i Trondheim, sier medievakt Trondsen i Bane Nor.

Det er foreløpig ikke klart hvem som skal ta seg av bergingsarbeidet.

- Vi har rekvirert berging, men det er ennå for tidlig å si hvem som skal gjøre jobben. Vi må trolig bruke kran for å få heist opp stridsvognen. Deretter skal toget fjernes, og så må vi se på eventuelle skader i skinnegangen, sier medievakten i Bane Nor.

- Rammer åtte avganger

- Avsporingen kommer til å ramme totalt åtte togavganger fram mot midnatt, og vi tar i bruk buss og taxi for å få passasjerene frem til destinasjonen, sier medievakt hos NSB, Gina Scholz.

Scholz mener det normalt sett er færre som reiser med lokaltogene på kveldstid, og hun tror flere kommer også til å velge buss når de registrerer hendelsen.

- Fere hundre passasjer blir rammet i kveld og det er nok flest passasjerer på de lange strekningene, mellom Oslo og Trondheim. Men vi setter opp alternativ transport, sier Scholz.

Skumle ledninger

Adresseavisens fotograf på stedet melder at det er flere folk Bane Nor som går rundt og inspiserer. Åket som er revet av fører til at strømførende ledninger henger i løse lufta.

- Det er litt skummelt med høyspentledninger som henger i løse lufta.

12 vogner med tanks

Ifølge fotografen på stedet dreier det seg om et togsett med 12 godsvogner, som alle er lastet med stridsvogner i ulike størrelser.

- Det er en bergingspanser på første vogn som har falt av. Den skal ifølge kilder på stedet være nær 60 tonn. Akkurat nå ligger den ca 30-40 meter bak første togvogn, forteller Adresseavisens fotograf.

- Det kan se ut som bergingspanseren har hektet seg fast i ledningsnettet, som dermed har blitt strammet til så hardt at åket er revet av.

Fortsatt stengt fredag morgen

Bane Nor sine trafikkmeldinger har fredag morgen fortsatt ikke noe tidspunkt for når Dovrebanen på strekningen Trondheim-Marienborg åpnes igjen. Og dette berører toglinjene:

NSB Lokaltog Trondheim S - Støren

NSB Regiontog Oslo S - Trondheim S

Kriminalteknikere, Statens havarikommisjon for transport og personell fra Bane Nor vil gjøre undersøkelser på stedet fra klokka 08.00 fredag.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Den ombygde stridsvognen som nå er bergingspanser i Telemark bataljonen veier nær 60 tonn.  
    
      (Foto: Vegard Eggen)

Den ombygde stridsvognen som nå er bergingspanser i Telemark bataljonen veier nær 60 tonn.   Foto: Vegard Eggen

- Vi jobber med tungt utstyr, så dette kommer til å ta tid, sier innsatsleder Thor Inge Aas i Trøndelag politidistrikt.  
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

- Vi jobber med tungt utstyr, så dette kommer til å ta tid, sier innsatsleder Thor Inge Aas i Trøndelag politidistrikt.   Foto: Mariann Dybdahl

All togtrafikk i sørgående strekning er innstilt inntil videre, etter at en ombygd stridsvogn fra Telemark bataljonen falt av godstoget torsdag kveld. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

All togtrafikk i sørgående strekning er innstilt inntil videre, etter at en ombygd stridsvogn fra Telemark bataljonen falt av godstoget torsdag kveld.  Foto: Mariann Dybdahl

Mange var innom stedet der bergingspanseren falt av toget i løpet av kvelden.  
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Mange var innom stedet der bergingspanseren falt av toget i løpet av kvelden.   Foto: Mariann Dybdahl

Innsatsleder i Trøndelag politidistrikt inspiserer forholdene etter avsporingen mellom Trondheim Sentralstasjon og Skansen.  
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Innsatsleder i Trøndelag politidistrikt inspiserer forholdene etter avsporingen mellom Trondheim Sentralstasjon og Skansen.   Foto: Mariann Dybdahl

Bergingspanseren fra Telemarksbataljonen var på retur til Rena da den falt av toget mellom Trondheim Sentralstasjon og Skansen stasjon.  
    
      (Foto: Mariann dybdahl)

Bergingspanseren fra Telemarksbataljonen var på retur til Rena da den falt av toget mellom Trondheim Sentralstasjon og Skansen stasjon.   Foto: Mariann dybdahl

Åket som er revet av kontaktnettet, fører til at strømførende ledninger henger i løse lufta. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Åket som er revet av kontaktnettet, fører til at strømførende ledninger henger i løse lufta.  Foto: Mariann Dybdahl

Ansatte i Bane Nor undersøker skadeomfanget.  
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Ansatte i Bane Nor undersøker skadeomfanget.   Foto: Mariann Dybdahl

Trenger kran: Bane Nord har rekvirert berging til stedet, men det foreløpig ikke avklart hvem som har det riktige ustyret for å utføre jobben.  
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Trenger kran: Bane Nord har rekvirert berging til stedet, men det foreløpig ikke avklart hvem som har det riktige ustyret for å utføre jobben.   Foto: Mariann Dybdahl

Bergingspanseren og flere stridsvogner var på vei til Rena etter en øvelse i Værnes-området.  
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

Bergingspanseren og flere stridsvogner var på vei til Rena etter en øvelse i Værnes-området.   Foto: Mariann Dybdahl

I forbindelse med at stridsvognen falt av, er det revet av et åk. 
    
      (Foto: Mariann Dybdahl)

I forbindelse med at stridsvognen falt av, er det revet av et åk.  Foto: Mariann Dybdahl

På forsiden nå