Skansen jernbanebro er nede for telling

Togavsporingen torsdag kveld har ført til store skader på den fredede broa.

Skansenbrua har fått store skader, som går ut over hev- og senkfunksjonen. Det betyr at den blir liggende flatt i minst to uker fram i tid. Her er bergepanseren løftet tilbake på godsvogna, og står klar for avgang til Rena.   Foto: Joakim Slettebak Wangen

Saken oppdateres.

Ifølge Bane Nor sine trafikkmeldinger skal Dovrebanen på strekningen Trondheim-Marienborg nå være delvis åpnet.

Skansen jernbanebro er påført store skader etter at et godstog med militært materiell sporet av på broa torsdag kveld. Den kan trafikkeres med tog, men heve- og senkefunksjonen er ødelagt.


- Et åk som er festet til brua er ødelagt, det samme er skinnegangen, sier banesjef Geir Revdahl i Bane Nor. Vi har mange spesialløsninger her, denne brua ble bygget i Tyskland i 1918 og vi har ikke så mange deler liggende. Vi har en skinneløsning for kontaktledningsanlegg på Støren, men vi trenger to, sier banesjefen. 

Når brua blir hevet og senket blir strømmen kuttet, og det er den tekniske løsningen for dette som nå er ødelagt.

- Jeg har ingen formening om hva dette koster, eller hvor lang tid det vil ta å reparere. Kanskje må vi lage delene, og i verste fall må vi også skifte en sporveksel. Dette blir avgjort mandag, sier Revdahl.

Bergepanseren var på vei tilbake til Rena etter en øvelse i Værnes-området, da den falt av toget. All sørgående togtrafikk er foreløpig innstilt.

Fredet bro

Skansen jernbanebro har status som fredet. Den er en klaffebro, og er den første av sitt slag i Norge. Broen er konstruert av Joseph B. Strauss, som også konstruerte Golden Gate i San Fransisco. Broen ble tatt i bruk for jernbanetrafikk i 1918.

Fredningen omfatter hele broen både konstruksjon og teknisk utstyr. Brovakthytten og trafobygningen som ligger ved siden av er også fredet sammen med brokarene. Broens skinnegang, signal- og kontaktledningsanlegg er ikke fredet.                          

Skansen jernbanebro er enestående i sitt slag i Norge, og i resten av verden er det bare et fåtall broer igjen med tilsvarende konstruksjon. Broen har derfor som kulturminne en stor sjeldenhetsverdi, og fredningen vil sikre anlegget for fremtiden. 

Her ser du video fra arbeidet med å løfte den 43 tonn tunge bergepanseren vekk fra skinnegangen.

Bergepanser på toget

Den ombygde stridsvogna som falt ned av toget da det sporet av, er nå løftet av jernbanesporet og opp på jernbanevogna den skal fraktes på.

- Det er uvisst når toget går fra Skansen, men vi har et håp om at det skjer i morgen og at strekningen mellom Trondheim sentralstasjon og Skansen blir åpnet for trafikk fra lørdag, sier medievakt Trondsen i Bane Nor.

Dovrebanen delvis åpnet igjen

Ifølge Bane Nor sine trafikkmeldinger skal Dovrebanen på strekningen Trondheim-Marienborg nå være delvis åpnet. Det opplyses at det forsatt vil være forsinkelser og innstillinger. Bane Nor oppfordrer passasjerer til å sjekke tider for sitt aktuelle tog.

På forsiden nå