Vant delvis frem med klager mot Adresseavisen

Adresseavisen fikk kritikk på to punkter og ett brudd da PFU behandlet klager fra Rune Olsøs og Overvik utvikling. Samtidig mener PFU sakene var i kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget.

Kom med kritikk: Pressens Faglige Utvalg, med medlemmene Eva Sannum (fra venstre), Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen (skjult), Alf Bjarne Johnsen, Elin Floberghagen (generalsekretær i PFU), Nina Fjeldheim og Øystein Stray Spetalen, under behandlingen av to klager mot Adresseavisen. 

Saken oppdateres.

Tirsdag gikk Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjennom klagene fra utbyggerne ved Overvik, sendt inn av Kolbjørn Selmer, daglig leder i Overvik utvikling, og Ap-politiker Rune Olsø.

Klagerne vant frem i 3 av de 15 punktene de hadde klaget inn. Samtidig mente utvalget at Adresseavisens gransking av de økonomiske og politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag, og at avisen var i sin fulle rett til å undersøke og omtale forholdene.

Artiklene om Overvik utvikling handlet blant annet hvordan åkrene på Overvik i Trondheim skulle omreguleres til boliger, og de ulike partenes interesser i og roller i prosessen.

Klage nummer to, sendt inn av Rune Olsø, gjaldt flere artikler som omhandlet Ap-politikerens opsjon på en tomt på Være, og at hans engasjement på et politisk møte på Lian der koalisjonspartiene diskuterte grønn strek. Den mer kjente Kystad-saken var ikke tema for PFUs behandling tirsdag.

Rune Olsø har så langt ikke hatt anledning til å kommentere. PFUs uttalelser vil bli publisert i Adresseavisen så snart de er klare.

Kritikk i sak om Overvik

Fem artikler var omtalt i klagen fra Selmer og Overvik utvikling. Klager mente Adresseavisen hadde brutt åtte punkter i Vær varsom-plakaten.

Konklusjonen fra utvalget er at avisen har opptrådt kritikkverdig på ett punkt ved å gjengi en bestemt opplysning i en artikkel uten å la en av aktørene i klagen komme til orde.

- Jeg synes det er bra at Adresseavisen blir felt på at slik skal man ikke drive journalistikk. Jeg mener det var grunnlag for at Adresseavisen skulle vært felt på flere punkter, men PFU så det annerledes, kommenterer Kolbjørn Selmer.

De øvrige punktene avisen var klaget inn på: Opplysningskontroll og kildebredde, presis sitering, saklighet og omtanke, ha dekning for titler, ingresser etc., bildebruk, om rettelse av feil og redigering av kommentarfelt, ble ikke vurdert som kritikkverdig.

Felt for nettkommentar

I klagen fra Rune Olsø var totalt tolv artikler klaget inn fordelt på syv forskjellige punkter i Vær varsom-plakaten.

Her kom debatten i utvalget til å handle om spesielt to punkter: Det første gjaldt om Adresseavisen hadde dekning for bruke tittelen «Ap-topp skjulte tomteavtale» i en artikkel publisert på Facebook.

Diskusjonen gikk på om hvorvidt tittelen insinuerte en mer aktiv handling fra Olsøs side enn det var grunnlag for. Til slutt endte utvalget med at det ikke var grunnlag i artikkelen for å skrive at Olsø aktivt hadde skjult avtalen og ga kritikk på dette punktet.

Samtidig slo utvalget fast at Adresseavisen hadde rett til å skrive at avtalen var skjult for aktører i politikken i Trondheim.

I den nevnte publiseringen på Facebook hadde det også kommet inn en rekke leserkommentarer som Olsø hevdet brøt god presseskikk. Utvalget var enige om at enkelte av disse kommentarene burde ha vært slettet, og endte med å uttale at kommentarene var brudd på god presseskikk etter punkt 4.17.

Adresseavisen var også klaget inn for å ha brutt god presseskikk på områdene om uavhengighet og interessekonflikter, kildebredde og opplysningskontroll, saklighet og omtanke, om skillet mellom kommentarer og faktiske opplysninger og samtidig imøtegåelse. PFU mener avisen ikke har brutt god presseskikk eller opptrådt kritikkverdig på disse punktene.

- Sak med stor offentlig interesse

- Det var mye anerkjennelse i PFU for jobben Adresseavisen har gjort, det er en sak som ligger i kjernen av det journalistiske oppdraget og som har stor offentlig interesse, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. Han kaller beslutningen vanskelig, og karakteriserer klagen som svært omfattende og ressurskrevende.

- Dessverre er det også gjort feil - mindre feil, vil jeg si, det store materialet tatt i betraktning. Det gjelder ting i kommentarfelt, i én tittel på Facebook vi ikke har funnet igjen i andre publiseringer, samt manglende imøtegåelse av en gjentatt påstand som tidligere var benektet av klager, opplyser Johnsen.

- Dette er derfor en fellelse som ligger langt nede på detaljnivå, og saken som helhet faller ikke sammen. Men djevelen ligger som kjent i detaljene, konkluderer PFU-lederen.

- I kjernen av samfunnsoppdraget

Sjefredaktør Kirsti Husby mener det var riktig av avisen å omtale temaene som er brakt frem i artiklene som er klaget inn.

- PFU har slått fast at arbeidet Adresseavisen har gjort i sakene om Overvik og Rune Olsø har vært helt i kjernen av det journalistiske samfunnsoppdraget. Det er vi tilfreds med. Vi har hele tiden ment at den informasjonen vi har brakt frem er viktig for gode demokratiske prosesser i samfunnet. Vi merker oss at PFU slår fast at vi ikke har publisert feilaktige opplysninger eller utelatt sentrale opplysninger i de påklagede sakene, utover det vi får kritikk for, uttaler Husby.

- Samtidig tar vi på alvor at PFU mener vi har brutt god presseskikk i nettdebatten i tilknytning til Olsø-sakene, samt at vi får kritikk når det gjelder en overskrift på Facebook. Videre har vi fått kritikk på at én av kildene burde fått imøtegå en påstand i en av artiklene. Denne kritikken vil vi lære av og sørge for at lignende feil ikke skjer igjen, sier hun.

På forsiden nå