Innfører båndtvang for ikke å stresse beveren

Deler av Bymarka omfattes av ekstraordinær båndtvang.

Beverne i Theisendammen har midlertidig fått hjemmet sitt tørrlagt, og en av konsekvensene er ekstraordinær båndtvang for hunder. Bildet er tatt i mai i år.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

- Beverhyttene blir liggende på land i forbindelse med nedtappinga av Theisendammen. Dermed har ikke beveren samme mulighet til å søke tilflukt i vann, og den blir veldig sårbar, sier naturforvalter Morten Haugen ved Miljøenheten.

Årsaken til at Theisendammen er tappet ned, er at lukene for bunntapping ikke lar seg manøvrere som de skal og må byttes ut.

LES OGSÅ: Kommunen sier de tar hensyn til beverbestanden

En av konsekvensene er at Trondheim kommune har innført ekstraordinær båndtvang i deler av Bymarka (se faktaboks).


Båndtvang i Trondheim
  • Det er båndtvang i hele landet fra og med 1. april til og med 20. august.
  • I Trondheim er det båndtvang hele året enkelte steder og mer tidsbegrenset båndtvang andre steder.
  • Den ekstraordinære båndtvangen i Bymarka gjelder fra Baklidammen i vest til Sverresborg allé i øst, og fra Fjellseterveien i sør til Tømmerdalsveien i nord.
  • I bynære strøk gjelder båndtvangen hele året. Dette omfatter boligområder, handleområder, parker, kirkegårder, ved skoler, barnehager og idrettsanlegg.
  • Den gjelder også rundt Jonsvatnet, Nidelvkorridoren opp til Nedre Leirfoss, strandsonen fra Ladehammeren til grensa til Malvik, og ved serveringssteder og parkeringsplasser i marka.
  • På og ved badeplasser er det båndtvang i tiden 1. april til 10. september.
  • Kilde: Trondheim kommune
 

Ekstra sårbar om høsten

- Beveren er avhengig av vann, og prøver å holde seg unna rovdyr ved å bo i og ved vannet. Når hytta blir tørrlagt er den ekstra sårbar, og løshunder blir et ekstra stressmoment, sier Haugen.

Når beveren bygger bohytte, legger den inngangen under vann for å beskytte seg mot rovdyr. I tillegg til at hjemmet er tørrlagt, er beveren ekstra sårbar om høsten.

Ti dager tok det å tømme Theisendammen i Trondheim for vann. I denne videoen ser du utviklingen dag for dag.

 

- På denne tiden av året samler den mat til vinteren ved å legge opp dunger med kvist. Når Theisendammen er nedtappet, får den ikke samlet matlageret sitt.

Uvisst når båndtvangen er over

Haugen forklarer at beveren farter over store områder, og at den tar i bruk Theisendammen og bekkene som går inn og ut av dammen.

Miljøenheten har ikke et spesifikt tall på hvor mange bevere som er berørt av nedtappingen.

Se video av beverfamilien på fem i Theisendammen

- Men vi regner med at det bor én koloni i Theisendammen og én i Baklidammen. I gjennomsnitt består en slik koloni av fire bevere.

Ifølge ham har noen av dyrene bygd ei ny hytte i Stokkedammen som ligger mellom Theisendammen og ferista i Fjellseterveien.

LES OGSÅ: Mats skjøt kjempebever på 34 kilo

- Det kan hende at de greier seg midlertidig, men vi innfører likevel båndtvangen for å begrense stressmomentet som løshunder kan utgjøre.

Det er uvisst når Theisendammen kan fylles opp igjen.

- Vi hadde håpet det skulle være ferdig denne uka, men arbeidet tar tid. Båndtvangen vil vare frem til arbeidet er ferdig og vannstanden i Theisendammen er opp mot normalnivået igjen, sier Haugen.

SE VIDEO: Bever i nærkontakt med kvinand

LES OGSÅ: «Husene» på bunnen av Theisendammen har vært viktige for byens befolkning

På forsiden nå