Stenger noen «mobbeapper» fra kommunens nettverk

Etter initiativ fra Ungdommens bystyre har Trondheim kommune valgt å stenge appene Sarahah og Polly.fun fra kommunens nettverk på alle skoler.

Gjermund B. Gorset (16) og Maiken Elgåen (14) i Ungdommens bystyre har tidligere advart mot anonyme apper. Nå tar kommunen grep. Skjermdumpen er en melding mottatt på Saraha og svart på av et barn som la den ut på sin My Story på Snapchat. 

Saken oppdateres.

Mandag gikk det ut en melding til alle foreldre med barn i trondheimsskolen om dette.

Stengningen hindrer selvsagt ikke elever i å bruke slike apper på mobilnettet eller andre nettverk, men Gjermund B. Gorset, ordfører i Ungdommens bystyre, er likevel svært fornøyd med det som er vedtatt.

- Vi foreslo stenging på bakgrunn av at vi har snakket med elevrådene og fått flere tilbakemeldinger på at det foregår mye mobbing og stygge kommentarer på disse appene. Da mente vi at det ikke var riktig av kommunen å bruke sine it-tjenester på støtte opp om dette, sier Gorset.

Adresseavisen har tidligere omtalt disse appene.

Dialog viktig

- Vi kan ikke stoppe elevene fra å gjøre dette på fritiden, så det beste tiltaket er dialog om nettvett og at foreldre snakker med sine barn, sier Gorset.

Det er han og kommunaldirektør Camilla Trud Nereid som sendte ut brevet til foreldrene mandag. Der står det at stadig flere elever både i barne- og ungdomsskolen bruker anonyme apper og nettsider:

«Spesielt appen Sarahah og Polly.fun er hyppig nevnt. Disse appene brukes av elever for å skrive anonyme beskjeder og meldinger om andre elever. Noen av meldingene er positive komplimenter, men vi ser også at appene blir brukt til å sende hatmeldinger og andre typer krenkende beskjeder. 31 prosent av 9. trinns elever sier de har mottatt krenkende meldinger på nett den siste tiden,» heter det i brevet, som fortsetter:

«Dette er svært alvorlig, og vi har valgt å stenge Sarahah og Polly.fun fra kommunens nettverk, som er tilgjengelig på alle skoler.»

Gorset oppfordrer foreldre til å snakke med barna om bruk av disse appene og nettstedene.

- Snakk med barna om hvilke regler som gjelder på nett og i det virkelig liv: En viktig del av oppdragelsen i dagens moderne samfunn er å snakke om hvordan man behandler andre mennesker og hva som er ok å si til andre. Dialog gjør det også lettere for et barn å komme til deg som forelder. Man må vise overfor barna sine at man er tilgjengelig, at man forstår det de snakker om og er interessert, sier han.

Les også: - Det er veldig stygge tall

Kan få hjelp

Dette er utdypet i brevet:

«Det er viktig å lære at man aldri er helt anonym på internett, og at selv om man er anonym så gjelder fortsatt vanlige regler for hva som er greit å si til andre. Negative anonyme meldinger via nett oppleves like vonde som om meldingene blir sagt direkte ansikt til ansikt.»

Det står også litt om hvor man kan henvende seg dersom barn får negative meldinger på nett:

«Ta kontakt med lærere eller rektor på skolen, som også er tilgjengelige for hjelp og støtte. Om barnet ditt trenger hjelp til å lette bilder, meldinger, falske profiler eller annet kan dere gå på www.slettmeg.no som gir veiledning i hvordan det gjøres. Hvis dere tror det er snakk om straffbare handlinger som for eksempel identitetstyveri, trusler eller spredning av ulovlig materiale, så bør dere ta kontakt med politiet.»

Les også: Les helsesøstrenes råd

På forsiden nå