Høyesterett sier nei til Abbasi-anken:

Taibeh: - Jeg er redd for mine brødre, redd for min mor og for min fremtid

Det betyr at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig. Familien Abassi kan sendes til Afghanistan.

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abassi, samt deres mor Atefa Rezaie, kan nå sendes til Afghanistan. 

Saken oppdateres.

Rett før afghanske Taibeh skulle snakke i en høring i kommunalkomiteen på Stortinget torsdag ettermiddag, fikk hun og storebroren Yasin (20) beskjed om at Høyesteretts ankeutvalg ikke aksepterer anken til familien Abbasi.

- Jeg er veldig lei meg og deprimert. Det betyr at vi nå må være redde for at politiet skal komme på natten for å sende oss til Afghanistan. Jeg er så redd, sier Taibeh til Adresseavisen.

Fikk beskjed før høring i Stortinget

Taibeh, storebroren Yasin og demonstrasjonsgruppa ved Thora Storms videregående skole var torsdag i Oslo.

LES OGSÅ: Malala sprer video om Taibeh

De var invitert til å snakke i en høring arrangert av kommunalkomiteen på Stortinget. Tema var forslaget til SV, MDG og Rødt om en umiddelbar og midlertidig stans i alle returer til Afghanistan.

Høring i Stortinget: Yasin og Taibeh Abassi var torsdag i Oslo for å delta i en høring i Stortinget, sammen med aksjonsgruppa fra Thora Storms skole. Fra venstre: Omar Elfareh, Ava Montazeri, Yasin Abbasi, Taibeh Abbasi, Sigve Lysne og Adrian Hassel Olsen. 

Til komiteen sa Taibeh:

- I dag fikk jeg en knusende beskjed. Jeg er sint og redd. Redd for mine brødre, redd for min mor og for min fremtid. Jeg er utrygg i verdens tryggeste land: Norge. Derfor vil jeg at dere skal stemme for forslaget. Afghanistan er ikke trygt. Det er ingen fremtid der.

Svært overraskende

- Vi har tidligere snakket om at det er riktig å fremme en omgjøring med bakgrunn i reglene om lengeværende barn, dersom saken ikke slipper inn for Høyesterett, sier advokat Arild Humlen til Adresseavisen.

LES HER: Over 1000 ungdommer mobiliserer for afghansk familie

Han mener det er beklagelig, og svært overraskende, at Høyesterett har avvist anken.

- Nå blir det naturlig å fremmet en slik omgjøringsbegjæring, sier Humlen.

Håpet på anke

Det var 17. oktober i år at Humlen advokater sendte en anke til Høyesterett, på vegne av familien Abbasi.

Adresseavisen har tidligere omtalt saken til den afghanske familien bosatt på Møllenberg. De fikk i tingretten i april i 2016 medhold i at det var feil av staten å inndra familiens oppholdstillatelse i 2015 Retten mente blant annet at vurderingen av barnas beste var mangelfull.

Staten anket saken til Borgarting lagmannsrett. I høst kom dommen, som ga staten medhold på alle punkter.

Skjebnen til familien Abbasi har skapt et stort engasjement hos mange, spesielt elever i ungdomsskolen og på videregående skoler i Trondheim, har engasjert seg.

Amnesty International jobber også for saken.

Behandlet av ankeutvalg

7. november i år sendte advokatfirma Kluge på vegne av staten et tilsvar til anken sendt Høyesterett.

Staten ba om at anken til familien Abbasi ble forkastet.

Ankeutvalget har etter det brukt tre uker på å bestemme at saken ikke skal behandles av Høyesterett.

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abassi, samt deres mor Atefa Rezaie, kan nå sendes til Afghanistan. 

Da mor Atefa Rezaie kom til Norge i 2012 var alle de tre barna mindreårige.

Advokat Arild Humlen mener UNE har brukt feil rettsanvendelse da de trakk tilbake familiens midlertidige oppholdstillatelse i 2015.

- For mindreårige barn skal det foretas en barnesensetiv vurdering. (..) Barn har ikke de samme forutsetninger for å underbygge at de har behov for beskyttelse som voksne, står det.

Så du denne?: Abbasi rørt av støtten fra Malala

Humlen mener videre at det er en alvorlig rettsanvendelsesfeil å vurdere risikoen for forfølgelse samlet for mor og barn, slik UNE gjør i sitt vedtak.

- Denne feilen får betydning for vurderinger av den generelle konfliktsituasjonen i Kabul, barnas etniske tilhørighet samt at far ikke returnerer sammen med barna.

Likhetstrekk med Farida-saken

Humlen mente før svaret til ankeutvalget at en mulighet hadde vært å få til en fellesbehandling av Farida og Abbasi-sakene i Høyesterett.

Saken til Farida og familien har flere likhetstrekk med familien Abbasi. Farida-saken blir behandlet av Høyesterett i februar. 

Ifølge Humlen har Farida-saken flere likhetstrekk med ankesaken til familien Abassi.

- Til tross for noen ulike sider er mange av de sentrale anførslene bygget på samme forståelse av rettsgrunnlagene, ganske like. Der er det derfor en innbyrdes sammenheng mellom disse to sakene, skrev advokat Arild Humlen i en e-post til Adresseavisen tidligere denne uka.

Advokat Arild Humlen mener det er beklagelig, og svært overraskende, at Høyesterett har avvist anken.  Foto: Kristin Svorte

 

I begge sakene den midlertidige oppholdstillatelsen tilbakekalt fordi staten mente at grunnlaget for tillatelsen hadde falt bort da far dukket opp etter at mor og barn først hadde fått opphold.

I familien Abbasi forsvant far da han fikk avslag på sin klage om opphold. Det var samme dag som familien fikk tilbakekalt oppholdstillatelsen fra UNE. Myndighetene fester ikke lit til familiens forklaring om at de ikke vet hvor faren er nå.

Usikkerhet

Faida´s familie bodde sammen på Dokka i nesten fire år. De ble tvangsreturnert til Kabul 14. februar 2015.

De vant mot staten både i tingretten og lagmannsretten, men staten valgte å anke saken videre til Høyesterett.

Begrunnelsen for en anke var at domstolene har anvendt regelverket ulikt i to ulike saker.

- Det oppstår usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, heter det.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. november i år å sende UNE's anke av Farida-saken videre til behandling i Høyesterett. Saken skal behandles i Høyesterett 26. og 27. februar.

Felles behandling

Ifølge Humlen har det vært diskutert om begge sakene burde behandles i sammenheng.

- Da kunne kjernen i begge sakene vært behandlet samlet, mens grunnlagene som ikke er identiske kunne vært behandlet separat i hver sak.

«Abbasi stays»: Støtteplakaten elevene har laget. 

Han mener det hadde vært greit om ankeutvalget hadde konkludert med fellesbehandling.

- Det er vanskelig å si noe om veivalget. Høyesterett gjør som kjent som de selv vil.

En privat og en offentlig ankepart

På spørsmål om det ville vært en fordel eller ulempe for familien Abbasi å få en fellesbehandling, sier Humlen:

- Det er vanskelig å si. Det er tilfeldig at to saker med forskjellige parter har samme rettstemaer til behandling.

Humlen mener det er interessant at staten er ankepart i den ene, og de private er ankepart i den andre.

- Hvis de hadde blitt slått sammen, ville det ha vært en styrke for avklaringen av lovanvendelsen. Dette blir mer problematisk hvis Abbasi avvises i ankeutvalget av grunner som senere fører fram i Farida-saken.

Humlen mener dette kan bli et dilemma for Høyesterett.

Afghanske Taibeh Abbasi holdt nylig appell til jubel fra forsamlingen på torget. 
        
            (Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen)

Afghanske Taibeh Abbasi holdt nylig appell til jubel fra forsamlingen på torget.  Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

På forsiden nå