Stopper all tungtransport til Nidarø

Riksantikvaren frykter skader på uerstattelige kulturminner.

Riksantikvaren har stoppet all tungtrafikk i Klostergata, i frykt for at viktige kulturminner går tapt. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  

Saken oppdateres.

Riksantikvaren har stoppet all tungtransport til Nidarø i Trondheim, fordi han frykter skade på uerstattelige kulturminner. Det melder NRK Trøndelag.

Adresseavisen har fått tilgang til brevet fra Riksantikvaren. Der vises det til et brev til Trondheim Bydrift datert 19.1.2018.

- Der vi ber om oppfølging i forbindelse med skader på fortauet i Klostergata innenfor automatisk fredet område ved Elgeseter kloster, heter det.

Tap av kulturminner

Både fortau og veibane har betydelige setningsskader og sprekkdannelser.

- Det er vår oppfatning at skadene har oppstått som følge av tungtransport til og fra Nidarøhallen, skriver Riksantikvaren i brev til Trondheim kommune og Trondheim Spektrum.

Riksantikvaren mener skadene vil forverre seg dersom tungtransporten fortsetter under nåværende forhold.

- Dette kan føre til tap av uerstattelige kulturminner. I medhold av kulturminneloven § 3 er det forbud mot tiltak som er egnet til å skade eller ødelegge automatisk fredete kulturminner, eller som kan fremkalle fare for at dette kan skje, fortsetter Riksantikvaren i samme brev.

Lastebiler på fortauet

Riksantikvaren viser til bæreevnemåling utført i Klostergata.

- Bæreevnen innenfor det automatisk fredete området er vesentlig dårligere enn i Klostergata for øvrig, står det.

- Kjøretøy som frakter materialer inn og ut av anleggsområdet har sannsynligvis aksellaster som overstiger det veibanen er dimensjonert for å tåle.

Myndighetene viser til at bæreevnen i fortauet er enda dårligere.

- Vi har grunn til å tro at tunge lastebiler har kjørt opp på fortauet for å passere hverandre.

Jobbes for å møte kravene

Det er all anleggstrafikk til og fra Nidarøhallen gjennom det fredete området i Klostergata mellom Margretes gate og Schwacks gate som nå stoppes.

Prosjektleder for Nye Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen sier til NRK tirsdag at de nettopp er blitt orientert om stoppordren fra Riksantikvaren.

- Det jobbes nå for å møte kravene fra Riksantikvaren.

På forsiden nå