Klostergata fortsatt stengt for tungtransport

- Vi taper dag for dag, sier prosjektleder for Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen.

Klostergata har vært stengt i en uke for tungtransport til Trondheim Spektrum. 

Saken oppdateres.

For en uke siden ble det kjent at Riksantikvaren stoppet all tungtransport gjennom Klostergata til Nye Trondheim spektrum, fordi man fryktet at trafikken gjør skade på uerstattelige kulturminner i Klostergata.

Etter en uke er det fortsatt stopp, men Nilsen har et håp om at trafikken er i gang igjen med det første.

- Vi avventer en vurdering fra Riksantikvaren, og lever i håpet om at vi er i gang igjen onsdag eller så fort som mulig, sier han.

Les også: - Nok et bevis på at utbyggingen på Nidarø aldri burde vært igangsatt

Skadet vei og fortau

Både fortau og veibane har betydelige setningsskader og sprekkdannelser.

- Hva slags tiltak er gjort?

- Veien er innsnevret slik at det ikke kan kjøres utpå sidene og fortauet, sier Nilsen.

Prosjektleder Kjell Håvard Nilsen.  Foto: Christine Schefte

- Hva slags betydning for det for fremdriften at veien er stengt?

- Vi taper for hver dag. Blant annet får ikke betongbiler kjøre inn som fører til at vi ikke får produsert. Men hva konsekvensene blir vet vi ikke enda. Det avhenger også av hvor lang tid det tar, sier Nilsen.

Bruker ikke salt

I formannskapet tirsdag orienterte kommunaldirektør Einar Aasved Hansen om saken etter flere spørsmål fra Høyres Ingrid Skjøtskift.

Hansen forklarte at veien er svakere jo lenger ut på siden man kommer, og på fortauene. Fra 29. januar ble vinterdriften av fortau endret slik at det ikke brukes salt. Tiltaket skal hindre opptining av topplaget av vegen da salting kan ha vært en årsak til skader i toppdekket av vegen. I tillegg er sprekkene i Klostergata dekket med kaldasfalt som kan forhindre ytterligere oppsprekking av overflaten.

Riksantikvaren har stoppet all tungtrafikk i Klostergata, i frykt for at viktige kulturminner går tapt. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  

- Det er per i dag ingen grunn til å anta at Klostergata er påført skader som påvirker evnen vegen har til å beskytte kulturminnene. Arbeidene ved Trondheim spektrum viser at frosten i år ligger dypere enn vanlig. Det er derfor grunn til å anta at frost i grunnen gjør at bæreevnen er høyere nå enn i en normal situasjon, sier Hansen.

Øvre grense for akseltrykk

Skjøtskift spurte også om hvorfor det ikke ble satt en øvre grense for akseltrykk i Klostergata for å hindre skade på fredede kulturminner. Hun uttrykte også spenning på hvordan man håndterer trafikk med buss og andre kjøretøy med akseltrykk over 10 tonn i fremtiden. Blant annet viste hun til at de elektriske bussene AtB setter inn har akseltrykk på 12 tonn.

Ingrid Skjøtskift (H) 

Hansen viste til at bæreevnemålingene i fjor sommer viste bæreevne på mellom 7,9 og 9,6 tonn i det svakeste partiet av vegen, cirka 60 meter. Øvrige strekninger holder mer enn 10 tonn bæreevne.

- Riksantikvaren ble i august 2017 orientert om resultatet fra disse målingene. Denne kunnskapen har ligget til grunn for at entreprenør så langt har benyttet transport inn og ut av området på 5–8 tonns akseltrykk. Det har så langt ikke vært søkt til politiet om å skilte ned vegen til redusert akseltrykk. Rådmannen er i dialog med Riksantikvaren om redusert akseltrykk, men det vurderes så langt at andre løsninger er mer aktuelle, sa han, og la til at flere veger i sentrumsområdene har lavere bæreevne enn 10 tonn.

Les alt om Trondheim spektrum her

På forsiden nå