Ottervik sier flere Ap-politikere har tatt Olsøs henvendelser videre

I et debattprogram på NRK tirsdag sa ordfører Rita Ottervik at flere i Arbeiderpartiets bystyregruppe har viderebrakt henvendelser de har fått fra Rune Olsø om grønn strek - uten å opplyse at Olsø sto bak.

Diskusjon: Ordfører Rita Ottervik deltok mandag i møter Trondheim Ap og i partiets bystyregruppe der kontakten mellom gruppeleder Geir Waage og Rune Olsø ble diskutert.  Foto: Christine Schefte;Adresseavisen

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte tirsdag at ifølge Ottervik har flere enn fem bystyrerepresentanter blitt forsøkt påvirket av tidligere Ap-topp Rune Olsø i saker om grønn strek i Trondheim.

Ifølge Ottervik har Olsø sendt tekstmeldinger og e-poster med innspill selv om han var inhabil i saken om såkalt grønn strek, der politikerne i Trondheim i 2016 vedtok hvilke jordbruksområder som skal vernes for utbygging.

I debattprogrammet Dagsnytt 18 på radiokanalen P2 sa Ottervik også at det er flere enn gruppeleder Geir Waage som har viderebrakt henvendelsene de har fått fra Olsø.

- Det er andre som har tatt deler av tekstene videre, men så langt jeg kan se har de aller fleste bare registrert at de har fått henvendelser, sa Ottervik i programmet.

Kystad-saken

 • Staur Holding er et investeringsselskap, der Bernt Østhus er daglig leder og eier. I 2013 ble mangeårig Ap-topp i Trondheim, Rune Olsø, ansatt i selskapet.
 • 9. mars 2017 avdekket Adresseavisen at Staur Holding hadde inngått en avtale med Prora Holding Utvikling og Kystad Vestre om at Staur-partner Rune Olsø skulle bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble boligområde. Avtalen var til sammen verdt seks millioner kroner, og to millioner ble utbetalt til Staur før avtalen ble opphevet i august 2016.
 • I mars 2015 foreslo Rådmannen å legge Kystad bak grønn strek. Områder under grønn strek gis et særlig sterkt vern mot utbygging.
 • Kystad-avtalen ble fremforhandlet i mars/april 2015. Det var en «uttrykkelig forutsetning» i avtalen at leveransen skulle foretas av Rune Olsø personlig.
 • E-poster Adresseavisen tidligere har omtalt viste at det var Aps gruppeleder i permisjon, Geir Waage, som skrev merknaden der Kystad ble tatt ut av grønn strek. Dette skjedde kvelden før saken skulle opp i bygningsrådet.
 • Adresseavisen kunne forrige uke fortelle at Økokrims etterforskning har avdekket at det var Rune Olsø som selv formulerte merknaden med Kystad i, og at Geir Waage viderebragte Olsøs innspill til Ap-gruppa som sine egne. I sms-dialogen mellom vennene, ber også Olsø Waage å få tak i fungerende gruppeleder Sissel Trønsdal slik at hun kunne sikre flertallsmerknad med Høyre, noe som skjedde.
 • Waage og Olsø har hele tida benektet all kontakt om Kystad-saken. Men etter Økokrims avdekking, sier Waage at han lyttet til Olsø slik han lytter til innspill i skole- og eldresaker.
 • I bygningsrådet 8. april 2015 foreslo Ap i en merknad å ta Kystad ut av grønn strek. De fikk flertall for dette sammen med Høyre. Samme dag skrev Rune Olsø en e-post til Proras Terje og Roger Eriksen der han refererte vedtaket i bygningsrådet og skrev: «Var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om ‘alle de inneklemte småområdene’». Olsø har avvist at denne e-posten viser at han allerede jobbet med grønn strek-saken for Kystad. Ifølge Olsø mente han her at dette var en klok strategi fra kommunens side.
 • Vedtaket i bygningsrådet utløste én million kroner til Staur, ifølge avtaleteksten. Ifølge Økokrim hadde også Staur inngått avtale med Rune Olsø om at Olsøs selskap, Rokap, skulle få 400 000 kroner for del 2 av Kystad-avtalen (den som omhandlet å få Kystad vekk fra grønn strek). Rune Olsø sier han ikke har fått utbetalt 400 000. Bernt Østhus sier at det Økokrim sier er en «ganske sprø påstand».
 • 31. mars 2017 ble det kjent at Økokrim startet etterforskning i Kystad-saken. Ti måneder senere henla de etter bevisets stilling. Om den tette dialogen med Geir Waage kvelden før vedtaket, uttalte Rune Olsø:- Økokrim har gjennomført en svært grundig etterforskning av nettopp de opplysningene Adresseavisen her omtaler, og Økokrim har slått fast at det ikke er avdekket lovbrudd, og at heller ikke lovens habilitetsregler er overtrådt.
 • Torsdag kunne Adresseavisen fortelle at Aps gruppeleder Geir Waage var eneste person med styreverv i Rokap, Rune Olsøs eget selskap, som ifølge Økokrim skulle motta 400 000 kroner da Kystad ble tatt vekk fra grønn strek.

- Har beklaget

Hun sa at enkelte hadde beklaget at de hadde videresendt disse henvendelse, mens andre i partigruppen har sagt at de ikke visste at Olsø hadde meldt seg inhabil i saker om grønn strek.

Overfor Adresseavisen presiserer Ottervik at det kun er Geir Waage som har brakt videre konkrete forslag til vedtak fra Olsø.

Økokrims etterforskning av den såkalte Kystad-saken viste at Waage lot Olsø formulere forslaget til den avgjørende merknaden foran et møte i bygningsrådet i Trondheim i april 2015, der grøntområdet Kystad på Byåsen ble foreslått unntatt fra grønn strek (og dermed ikke vernet for utbygging).

Adresseavisen avslørte i fjor at Olsøs arbeidsgiver Staur Holding hadde inngått en avtale med selskapene Prora Holding Utvikling og Kystad Vestre der Olsø skulle bistå med å sikre at Kystad ble boligområde. Én million kroner skulle utbetales til Staur dersom Kystad ble unntatt fra vern.

- Brutt vedtektene

Ottervik sier at de andre henvendelsene som har blitt viderebrakt, har vært innspill til notater eller informasjon til partiets bystyregruppe. Hun sier at disse henvendelsene ikke har dreid seg om Kystad-området.

- Nei, det har dreid seg om grønn strek generelt, og eiendom og boligpolitikk, sier Ottervik til Adresseavisen.

I Dagsnytt 18 holdt Ottervik fast på at Olsø gjennom sin opptreden har brutt partiets vedtekter:

- I Arbeiderpartiet har vi vedtekter som sier at hvis du har forretningsmessige, økonomiske eller private interesser, så skal du ikke være med i behandlingen av saken. Og med det mener vi i Arbeiderpartiets bystyregruppe at da skal du heller ikke skrive forslag eller prøve å påvirke enkeltrepresentanter i eget parti til å mene noe som gagner din personlige økonomiske interesse, sa Ottervik.

Ottervik sa også at det var flere medlemmer i bystyregruppen som ikke visste at Olsø hadde meldt seg inhabil i saker om grønn strek.

Olsø uenig

Olsø deltok også i Dagsnytt 18, der han sa at han ikke var enig i at han hadde brutt partiets vedtekter. Olsø sa at han kun hadde kommet med synspunkter og innspill etter å ha meldt seg inhabil, og han sa i programmet at partikollegene visste at han hadde meldt seg inhabil i saker om grønn strek på grunn av hans og arbeidsgiverens økonomiske interesser.

- Jeg var åpen om at jeg og min arbeidsgiver hadde interesser i grønn strek-saken. Det var jobben min å fremme de interessene, og jeg erklærte meg derfor inhabil fra å delta i behandlingen i partiets organer. Jeg har altså kun kommet med innspill og synspunkter etter å ha erklært meg inhabil, som partiets vedtekter krever, sa Olsø, som likevel tok noe selvkritikk:

- At vi i det hele tatt sitter her i Dagsnytt 18 og diskuterer saken, viser at det er flere forhold som kunne og burde vært håndtert på en klokere måte. Sånn at man kunne unngått misforståelser og spørsmål i etterkant. Det er misforståelser som har rammet flere enn meg selv, blant annet gruppeleder Geir Waage, og det jeg lei meg for, sa Olsø.

På forsiden nå