Aldri vært testet på vinterføre tidligere

Nå kommer metrobussen på vintertest i tre måneder

Onsdag kveld kommer en metrobuss fra Bergen til Trondheim for en tre måneder prøveperiode.

Metrobuss. Denne metrobussen fra Skyss i Bergen blir et velkjent syn i Trondheim de neste tre månedene. Bussen blir testet ut på vinterføre for å avgjøre hviken kvalitet Statens vegvesen og Trondheim kommune skal ha på vintervedlikeholdet langs de tre metrobusstraseene. Bussen var også i Trondheim i desember 2016.   Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Bussen blir sendt sjøveien fra Bergen med Sea Cargo tirsdag klokken 13.00, og kommer til Trondheim ved 20-tiden onsdag.

- Det er inngått en kontrakt med Skyss i Bergen for tre måneder, forteller prosjektleder Andreas Tessem ved statens vegvesen drift Trondheim.

Testet på bar asfalt i desember 2015

Metrobussen som skal testes i Trondheim har drift på to akslinger (tilsvarende firehjulsdrift for bil).

Bussen ble testet i en uke i Trondheim i desember 2015, men en snøfattig periode gjorde at alle testturene ble gjort på bar asfalt.

Både produsent og operatører vet derfor lite om hvordan metrobussen oppfører seg med snø og is på veien.

LES OGSÅ: Bevilget 433 millioner kroner til infrastruktur for metrobussen

LES OGSÅ: Gravearbeid for metrobussen på over 70 steder neste to år

Opplæring av sjåfører og teknisk personale

- Bussen skal tidligst ut på veiene i Trondheim for den første testen først i neste uke. De første dagene blir det opplæring av det tekniske personalet som har ansvaret for vedlikeholdet av bussen. Også et bilbergingsselskap vil få egen opplæring dersom det blir behov for å hente metrobussen på veien i løpet av testperioden, forteller Tessem.

Totalt sju sjåfører skal få opplæring av bussen, som utelukkende skal brukes på ulike testturer.

LES OGSÅ: Skal teste metrobuss på vinterføre i åtte uker

LES OGSÅ: Det bekymrer oss at superbuss-alternativet vi sjåfører vurderte som det dårligste kan bli valgt

Tester fartshumper og opphøyde gangfelt

- Vi har ikke konsesjon for å bruke bussen i vanlig rutetrafikk, men vi har fått godkjenning for å kjøre bussen langs de tre metrobusstraseene. Det finnes imidlertid enkelte steder langs traseene hvor det kan bli problemer. Det gjelder punkter med fartshumper og opphøyde gangfelt. Vi vil teste bussen på disse strekningene for å sjekke om hvordan bussen «oppfører seg» over fartshumpene og de opphøyde gangfeltene.  Viser det seg at bussen får problemer på disse punktene, må vi droppe disse delene av traseen under prøveperioden. Da kan det bli behov for at humpene fjernes innen august 2019.

LES OGSÅ: Slik blir det nye rutekartet for buss i Trondheim fra 2019

LES OGSÅ: - Vi prøvde å rygge superbussen, men fikk det ikke til

Teste erfaring med vinterdrift

- Hva er hovedhensikten med prøveperiode?

- Det er å teste traseene og få erfaring med vinterdrift av metrobussen ut fra dagens standard. Erfaringen de ukene metrobussen er i Trondheim vil forhåpentligvis gi svar på om det vil være behov for å øke kvaliteten på dagens vinterstandard langs traseeene, sier Tessem.

- Ingen av byene hvor denne busstypen går i rutetrafikk i dag, er i nærheten av å ha vintre med så mye snø og kulde som Trondheim har. Det kan selvsagt ha forekommet en og en annen dag med litt snøfall enkelte steder, men aldri med den type føreforhold busstrafikken i Trondheim opplever hver eneste vinter, sier seksjonsleder Arne Iversen i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Helomvending fra AtB: Mulig å betale med t:kort også etter innføring av nytt rutesystem

LES OGSÅ: Skilting for nytt kollektivfelt i Jonsvannveien skaper forvirring

Håper på snøvær

Testingen skal skje i nært samarbeid med bussoperatørene slik at vi får gode svar på både bussenns og veiens egenskaper, sier Tessem, som håper på snøvær under testoppholdet slik at metrobussen får prøvd seg under realistiske vinterforhold.

Her blir det holdeplasser for metrobussen:  Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart


Ni fakta om metrobuss

1. Trondheim får 20. august 2019 en helt ny rutestruktur. I 2019 går dagens anbudsperiode for busstransporten i Trondheim ut.

2. Den nye rutestrukturen, som ble vedtatt av bystyret i Trondheim og fylkestinget i Sør-Trøndelag mai/juni 2016, gir færre linjer, men langt flere avganger.

3. Det nye bussnettet er bygget med flere linjer på tvers og mindre behov for å reise via sentrum.

4. Tre metrobusslinjer skal danne ryggraden i den nye rutestrukturen. Det blir mer omstigning fra andre ruter og bussbytte til/fra superbuss. De tre metrobusslinjene er: M1 Kattem/Heimdal-Ranheim, M2 Kattem/Saupstad-Lade/Strindheim/Skovgård og M3 Hallset-Lohove.

5. Metrobussene blir 24 meter lange. Totalt skal det kjøpes inn 56 kjøretøy. Operatører er Nettbuss og Tide Buss.

6. Metrobussholdeplassene heter stasjoner og blir mellom 25 og 60 meter.

7. Avstanden mellom stasjonene blir gjennomsnittlig 675 meter.

8. Det skal bygges 12 omstigningspunkter og seks knutepunkter. Omstigningspunktene er steder der ruter møtes, hvor mange går av og på bussen med mulighet for bussbytte. Knutepunktene er definert som nav i kollektivsystemet, er stasjonsområder med kiosker og toaletter nær boliger og arbeidsplasser. De skal vokse i takt med transporten og bidra til mer kollektivbruk.

9. Ikke billettkjøp om bord. Passasjerene må kjøpe billett før de går på bussen for å redusere stopptiden på stasjonene.

Kilde: Miljøpakken/AtB


Stor ulikhet i dagens standard langs traseene

Dagens standard for vinterdrift av busstraseene varierer ut fra hvem som eier vegen. Trondheim kommune har en egen standard som opererer med krav om brøyting hver 5. time ved store snøfall, mens riks- og fylkesvegene følger standardkravene til Statens vegvesen.

Høyeste standard er driftsklasse A (DkA). Det innebærer at veibanen er helt fri for snø og is og at veien blir saltet slik at det vil ta lengre tid før snøen legger seg igjen.

LES OGSÅ: Vil ha større leskur og flere benker på metrobusstasjonene


Du kan zoome og panorere kartet. Klikk på prikkene for å se navn på holdeplassen.

Høyeste standard: Brøyting hvert 90. minutt

DkA krever at maksimum syklustid, den maksimale tiden mellom hver brøyting av strekningen, er 90 minutter. Denne standarden brukes på riks- og fylkesvegene innenfor sentrum.

Kravet ved en «værhendelse», for eksempel et stort snøfall, er bar kjørebane innen to timer på strekninger med over 6000 kjøretøyer i døgnet, og fire timer på strekninger med under 6000 kjøretøy i døgnet.

Resten av fylkesvegnettet har DkB (driftsklasse B)-standard med krav om snø - og isfri veibane og brøyting hver 2. time ved snøfall.

Trondheim bydrift har cirka 60 millioner kroner til rådighet for vinterdrift.

LES OGSÅ: Stenger Olav Tryggvasons gate for biltrafikk fra 2018

Fremkommelighet kritisk punkt for metrobussen

Fremkommelighet er et kritisk punkt for driften av metrobussene. AtB har tidligere uttalt at vintervær med snø og glatte veier kan bli en stor utfordring for fremkommeligheten for metrobussene.

- I dag påvirker snøfall framkommeligheten for bussene. Det kan vi ikke tillate med superbussene. Skal vi holde rutetidene også om vinteren må vi ha svart asfalt på hele strekningen langs de tre rutene. Det gjelder også de deler av rutene som ikke går langs E6, sa Harald Storrønning, direktør rutetilbud og infrastruktur i AtB, til Adresseavisen 5. mars i 2016.

Hør omadressert: Tore O. Sandvik gruer seg til anleggsperioden for metrobussen

Inviterte gjester på testturer

Bussen vil bli testet både med og uten passasjerer. - Vi kan ikke kjøre med vanlige passasjerer, men vi har anledning til å kjøre med inviterte gjester fra blant annet Trondheim kommune og Statens vegvesen, sier Tessem.

Det blir skrevet en rapport i løpet av våren om erfaringene med testkjøringen. Rapporten skal danne grunnlag for en anbefaling av hvilken vinterstandard det bør være langs den 50 kilometer lange traseen.

LES OGSÅ: Trolig grønt lys for permanent miljøgate i Innherredsveien


På forsiden nå