- Abbasi-saken har likhetstrekk med Farida-saken

Utkastelsessaken av Farida (11) til Afghanistan starter i Høyesterett tirsdag. – Høyesterett burde behandlet Farida- og Abbasi-saken sammen.

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abbasi, samt deres mor Atefa Rezaie, mistet oppholdstillatelsen da far dukket opp. Han er meldt savnet. Ingen vet hvor han er.  Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Det mener advokat Erik Vatne, som er Abbasi-familiens advokat.

Avklare regelverk

Tirsdag startet Høyesterett behandlingen av den såkalte Farida-saken. Farida (11) og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Det skjedde to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres ble trukket tilbake.

Tingretten ga i 2015 Farida-familien medhold i at Utlendingsnemndas (Une) avgjørelse var feil. Lagmannsretten opprettholdt denne avgjørelsen i 2017. Une valgte da å anke Farida-saken til Høyesterett.

Saken til Farida og familien har flere likhetstrekk med familien Abbasi. Farida-saken blir nå behandlet i Høyesterett.  Foto: privat

 

Både moren til Farida og moren til de tre Abbasi-barna kom uten far til Norge. Begge fikk de som afghanske mødre uten et mannlig nettvekt midlertidig opphold i Norge. Begge familiene fikk den midlertidige oppholdstillatelsen trukket tilbake da fedrene dukket opp. Une mener mødrene løy om sin bakgrunn.

I familien Abbasi forsvant far da han fikk avslag på sin klage om opphold. Det var samme dag som familien fikk tilbakekalt oppholdstillatelsen fra Une. Myndighetene fester ikke lit til familiens forklaring om at de ikke vet hvor faren er nå.

LES HER: Mener Abbasi-barna har vært her så lenge at de må få bli

Abbasi-familien vant mot staten i tingretten, men tapte i lagmannsretten i 2017. I motsetning til Farida-saken avviste Høyesteretts ankeutvalg Abbasi-familiens anke i slutten av november i fjor.

Mange likhetstrekk

Une viste i sin anke i Farida-saken til at når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse.

- Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skrev Une, ifølge NTB.

Advokat Arild Humlen uttalte til Adresseavisen i november at hvis de to sakene hadde blitt slått sammen, ville det ha vært en styrke for avklaringen av lovanvendelsen.  Foto: Kristin Svorte

 

Arild Humlen var Abbasi-familiens advokat da ankeutvalget behandlet saken. Han uttalte i november i fjor til Adresseavisen at til tross for noen ulike sider er mange av de sentrale anførslene bygget på samme forståelse av rettsgrunnlagene, ganske like.

- Det er en innbyrdes sammenheng mellom disse to sakene. Det har vært tatt opp om ikke disse burde behandles i sammenheng. Da kunne kjernen i begge sakene vært behandlet samlet og så kunne grunnlagene som ikke er identiske vært behandlet separat for de enkelte sakene, skrev Humlen i en e-post til Adresseavisen.

Humlen uttalte videre at det er interessant at staten er ankepart i den ene, og de private er ankepart i den andre.

- Hvis de hadde blitt slått sammen, ville det ha vært en styrke for avklaringen av lovanvendelsen.

- Mange likhetstrekk

Erik Vatne argumenterer for at Abbasi-saken har likhetstrekk med saken til Farida.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

 

Advokat Erik Vatne er enig i at det hadde vært fornuftig med en fellesbehandling. Samtidig er det vesentlige forskjeller.

- I Abbasi-saken kan ingen bevise hvor far er. At han vil være tilgjengelig for familien ved en retur til Kabul, bygger på ren spekulasjon. At ingen vet hvor han er, styrker familiens sak, sier Vatne.

Selv om Farida og familien hennes får medhold i Høyesterett, betyr ikke det nødvendigvis at det vil få positive følger for Abbasi-familien.

- Deres sak er så langt ferdigbehandlet i rettssystemet. Blir det en ny rettsavklaring i Farida-saken, er det likevel en liten mulighet for at Une ved innsending av en ny omgjøringsbegjæring i Abbasi-saken vil ta resultetet i Farida-saken til etterretning, sier Vatne.

Helsesituasjon stabilisert

Abbasi-familien har fått frist til 11. mars med å forlate Norge.

Adresseavisen skrev før helga at det har vært en radikal forverring av helsesituasjonen for et medlem av familien Abbasi. På bakgrunn av det forbereder advokat Vatne nå en ny omgjøringsbegjæring til Une.

- Helsesituasjonen er nå stabilisert. Vi jobber fortsatt med å få et godt nok grunnlagsmateriale knyttet til den nye helsesituasjonen. Vi antar at vi vil ha alle opplysningene på plass i begynnelsen av førstkommende uke.

Ifølge Vatne kan ikke familien transporteres ut før omgjøringsbegjæring er behandlet.

- Men de kan sendes til Trandum i påvente av en behandling, sier han.

På forsiden nå