Sylvi Listhaugs svar til SV om Abbasi:

- Jeg kjenner ikke den konkrete saken

- Svaret fra ministeren viser at hun ikke kunne brydd seg mindre, svarer elevrådsleder Mona Elfareh.

Justsminister Sylvi Listhaug (Frp) har tillit til at UNI og UNE har foretatt individuelle vurderinger. 

Saken oppdateres.

I forrige uke stilte stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV spørsmål til statsminister Erna Solberg om vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE) datert 18. februar, om tilbakekall av oppholdstillatelsen til den afghanske familien Abbasi, bosatt i Trondheim.

- UNE sier det foreligger sterke menneskelige hensyn for at familien får bli. Grunnen er blant annet at de to minste barna har vært i Norge i over fire og et halvt år og gått på skole her. Likevel avslår UNE på grunn av innvandringsregulerende hensyn. Hvordan mener Statsministeren «barnets beste» og Barnekonvensjonen er lagt til grunn i denne saken? spør Haltbrekken.

Full tillit til UNE

Onsdag fikk han svar fra justisminister Sylvi Listhaug:

- Det er UDI og UNE som behandler søknader om beskyttelse. Jeg kjenner derfor ikke den konkrete saken du viser til og kan heller ikke kommentere behandlingen av denne, står det.

LES OGSÅ: Høyesterett burde behandlet Farida- og Abbasi-saken sammen

Listhaug viser videre til spørsmålet om barnas situasjon.

- Hvorvidt barnas situasjon er av en art som tilsier at det bør gis oppholdstillatelse er en sammensatt vurdering, der også innvandringsregulerende hensyn etter loven kan tillegges vekt.

Statsråden har tillit til at UNI og UNE også her har foretatt individuelle vurderinger, og at de vedtak som fattes er i overensstemmelse med norsk lov og Norges internasjonale forpliktelser.

Viser sitt sanne ansikt

- Nå viser regjeringen sitt sanne ansikt, sier spørsmålsstiller Lars Haltbrekken (SV).

Lars Haltbrekken mener regjeringen kunne bedt UNE om en ny vurdering i Abbasi-saken. 

Han er kritisk til at statsråden sier at hun ikke kjenner saken.

- Statsminister Erna Solberg ga i forrige uke svar til elevasjonen for Abbasi-familien ved Thora Storm videregående skole, minner han om.

LES HER: Skuffet over at Erna ikke vil møte Abbasi-aksjonen

Haltbrekken mener heller ikke statsråden svarer direkte på spørsmålet om vurderingen av barnas beste da avslaget til UNE ble gitt.

- Synd at regjeringen ikke griper inn

- Kan regjeringen gripe inn i enkeltsaker?

- Det kan de hvis det er politisk vilje for å gjøre det. Dette er barn som har bodd i Norge i snart seks år. De kunne sluttført utdannelsen her, og vi har et lovverk som vektlegger barns beste.

Haltbrekken mener videre regjeringen kunne bedt UNE om en ny vurdering.

- Men dessverre er vedtaket til UNE helt i tråd med den innvandringspolitikken regjeringen ønsker å føre, sier han.

Haltbrekken minner om at regjeringspartiene også kunne stemt for SVs forslag i Stortinget om en midlertidig stans i alle returer til Afghanistan inntil et eget ekspertutvalg har vurdert situasjonen i landet.

Høyprofilert sak

Elevrådsleder Mona Elfareh mener svaret fra justisministeren viser at hun ikke kunne brydd seg mindre om det som skjer i Norge. 

Elevrådsleder Mona Elfareh ved Thora Storms videregående skole, og en av lederne for aksjonsgruppa for Abbasifamilien ved skolen, kommenterer også svaret fra justisministeren.

- Svaret fra justisministeren viser at hun ikke kunne brydd seg mindre om det som skjer i Norge, og det i en sak som sorterer under hennes ansvarsområde.

Elfareh viser til at aksjonsgruppa og Taibeh Abbasi holdt en appell i Stortinget i november i fjor. De var invitert til å snakke i en høring arrangert av kommunalkomiteen på Stortinget. I tillegg inviterte elevene statsministeren til skolen nylig.

- Abbasi-saken er en sak med høy profil, sier elevrådslederen.

På forsiden nå