Overlege mener nedbyggingen av sengeplasser setter liv i fare

De siste 30 årene har det blitt 50 prosent færre sengeplasser på norske sykehus. Det fører til at syke folk sendes hjem før det er forsvarlig, mener overlege.

Mangel på sengeplasser setter liv og helse i fare ved norske sykehus, sier overlege ved St. Olav   Foto: Rune Petter Ness

Ifølge den nyeste tilgjengelige statistikken fra SSB, som er fra 2014, var mer enn ni av ti senger i bruk på en vanlig dag ved norske sykehus, skriver VG. Samtidig har antallet norske sykehussenger blitt redusert med 50 prosent de siste 30 årene.