Kommunen dømt for usaklig oppsigelse av lærer

Trondheim kommune sa opp en lærer som har brukt fysisk makt mot elever. Han saksøkte kommunen med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig og fikk medhold.

Ugyldig oppsigelse: Læreren ble oppsagt fordi Trondheim kommune mente hans fysiske fornærmelser overfor tre barn i barneskolen viste at han var uskikket. Tingretten er uenige og kjenner oppsigelsen ugyldig. 

- For oss som skoleeier er vedkommendes oppførsel overfor elevene totalt uakseptabel, sier kommunaldirektør for skole, Camilla T. Nereid.