Mer penger til studenthybler

Tilskuddet til studentboliger øker på revidert nasjonalbudsjett. – Det betyr mer penger å bygge nye studentboliger i Trondheim, sier direktøren i Studentsamskipnaden (Sit).

Direktør Audhild Kvam i Studentnsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 

Saken oppdateres.

- Vi er glad for økningen, sier direktør Audhild Kvam i Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit). Hun mener tilskuddsøkningen gjør det mulig å bygge nye studentboliger.

- Vi tror dette skal være tilstrekkelig. Det har blitt verre og verre å få til gode studentboliger med de kostnadsrammene som har vært, sier samskipnadsdirektøren.

LES OGSÅ: Ny toppsjef i Studentsamskipnaden

Studenthybler i sentralbyggene

Sit har nå inne søknader om nye studentboliger i Gjøvik, Ålesund og for å bygge om Sentralbygg 1 og 2 på Gløshaugen. Men Kvam tror ikke det blir penger til de to sentralbyggene på Gløshaugen i denne omgang fordi det ligger for langt fram i tid. Der er det planer om studentboliger i forbindelse med det nye universitetsområdet som kommer når NTNU flytter fra Dragvoll.

Nye studentboliger: Sit har søkt om støtte til å bygge om begge sentralbyggene til Gløshaugen til studentboliger. 

 

Tirsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Kostnadsrammen for hva en studenthybel kan koste totalt for å få statsstøtte, øker fra 800 000 til 900 000 kroner i pressområdene. Ellers i landet øker kostnadsrammen fra 700 000 til 850 000 kroner.

Selve tilskuddet for hver hybel øker fra 300 000 kroner til 340 000 kroner i pressområdene, og fra 240 000 kroner til 290 000 kroner ellers i landet.

For lite penger til å bygge for

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett heter det at regjeringen fra 2015 har tildelt midler til å bygge 2 200 studentboliger hvert år. Mange av disse boligene er ikke bygd blant annet fordi kostnadsrammen har vært for lav.

Nå foreslår regjeringen å øke rammene og satsene for de 2 200 nye boligene som Stortinget bevilget penger til i 2018.

Audhild Kvam sier Sit kommer til å se på strukturen for studentboligene i Trondheim når campusplanene er mer avklart. Strategien er å bygge sentrumsnær og campusnær. Når NTNU ikke skal være på Dragvoll er det ikke samme behov for studentboliger i det området.

LES OGSÅ: Oslo har de dyreste studentboligene. Sjekk hvor du finner de billigste.

På forsiden nå