Riksadvokatens vedtak om innsyn i avhørene av Geir Waage og Rune Olsø

Les Riksadvokatens begrunnelse i sin helhet for å gi Adresseavisen innsyn i politiavhørene.
På forsiden nå