Høyere poenggrense ved mange studier

Kravene for å komme inn ved NTNU har økt, til tross for at universitetet har økt antall studieplasser med over 1300.

Det kreves enda mer for å komme inn på NTNU. 

Saken oppdateres.

NTNU gir et tilbud om studieplass til 15.943 søkere i år.

LES OGSÅ: Charlotte (20) venter spent på studieplass

– Vi er generelt svært godt fornøyde med årets opptak. Vi tilbyr flere studieplasser enn noen gang før, uten at det går ut over kvaliteten på søkerne, sier prorektor for utdanning Anne Borg ved NTNU. – Tvert imot kreves det gjennomgående flere poeng for å få studieplass hos oss, sier Borg i en pressemelding.

LES OGSÅ: Hun går ett av studiene som synker mest i popularitet

Over 53.000 av landets 142.000 søkere hadde minst ett studium ved NTNU på ønskelisten. Økningen i søkertallene vi så i april, gjenspeiler seg nå i høyere opptaksgrenser.

Tradisjonelle valg

Den totale kvinneandelen ligger nær 52 prosent. NTNU ser at mange fremdeles tar tradisjonelle valg. Kvinner dominerer ennå helsefagene. Ingen sykepleiestudier ved NTNU har en kvinneandel under 80 prosent. For medisinstudiet er andelen kvinner nå over 69 prosent.

LES OGSÅ: Blir du prest, er du sikret jobb i Trøndelag

Samtidig ser NTNU en gledelig utvikling innen teknologiområdet der det satses spesielt på å få flere jenter til å ta utdanning.

– I år er flere jenter interessert i IKT og IT-fag. Dette er helt i tråd med satsingen vår for å få flere jenter til å velge disse fagene, sier prorektor Borg i pressemeldingen.

Høye krav på lektor

Flere høyt kvalifiserte søkere ønsker også å undervise i grunnskolen og på videregående. Generelt er det høyere opptakskrav for de femårige lærerstudiene og lektorutdanningene ved NTNU.

LES OGSÅ: Dette er utdanningene sjefen er ute etter

– Den siste tiden har det vært en betydelig satsing på rekruttering til lærerutdanningene. Denne har båret frukter, sier prorektor Anne Borg, som gleder seg til å ønske de nye lærerspirene velkommen til NTNU.

Satsingen på lærerutdanningene gjelder ikke bare ved NTNU. Mange høyere utdanningsinstitusjoner og nasjonale myndigheter tatt et krafttak.

Pene tall for NTNU Gjøvik

I år får 1681 tilbud om å studere ved NTNU i Gjøvik. Den nettbaserte deltidsvarianten av bachelor i ingeniørfag, bygg har høyest opptakskrav i Gjøvik, med 61,1 poeng for ordinært opptak.

LES OGSÅ: - Ungdom, kommunen har bruk for deg

NTNU i Gjøvik opplever en økning i antallet søkere for fjortende år på rad. I år har Gjøvik 3,2 søkere per studieplass, mot 2,6 for bare to år siden. Studiene innen informasjonssikkerhet har høye inntakskrav selv etter en stor økning i antall studieplasser.

Marine fag populære

Ved NTNU i Ålesund er årsstudiet i medisinske og biologiske fag fortsatt utfordrende å komme inn på (52,1 poeng). 1180 søkere får tilbud om plass i Ålesund.

– For oss er de maritime fagene viktige, sier en meget tilfreds viserektor Annik Magerholm Fet.

Jevnt over er fag med tilknytning til marin aktivitet populære i Ålesund, foruten sykepleieutdanningen som i landet ellers.

Medisin henger høyest

Som vanlig er det noen studier som skiller seg ut når det kommer til poengkrav.

LES OGSÅ: Dette er de vanskeligste NTNU-studiene å komme inn på

De tøffeste kraveve for å komme inn har medisin ved ordinært opptak. Du måtte ha 67,0 poeng for å komme inn i år. Lista ligger skyhøyt også ved masterstudiet i industriell økonomi (64,2), profesjonsstudiet i psykologi (64,0) og masterstudiene i nanoteknologi (62,6) og kybernetikk og robotikk (61,1).

Prorektor Anne Borg er godt fornøyd.  

Prorektor Anne Borg er godt fornøyd.  

Ikke bare bøker. Bildet er fra immatrikuleringen i 2017.  

Ikke bare bøker. Bildet er fra immatrikuleringen i 2017.  

NTNU i Ålesund har god søkning til marine fag og sykepleierutdanningen.  

NTNU i Ålesund har god søkning til marine fag og sykepleierutdanningen.  

NTNU i Gjøvik har over tre søkere per plass.  

NTNU i Gjøvik har over tre søkere per plass.  

På forsiden nå