Ny tunnel åpnes før jul

Deler av rasutsatt fylkesvei legges i tunnel på Fosen.

Saken oppdateres.

Fosenvegene, et veiprosjekt eid av kommunene på Fosen og Trøndelag fylkeskommune, bygger tunnel på fylkesvei 14 mellom Sumstad og Hellfjorden i Roan kommune.

Veistrekningen har vært rasutsatt og i dårlig stand.

En kilometer kortere

Tunelløpet vil redusere dagens strekning med om lag én kilometer. Den nye tunnellen er 538 meter lang.

- Det skal bli greit for gående og syklende som kan benytte bankett (nødfortau, red.anm) på siden av veien. Banketten blir utstyrt med belysning med nedfelte ledlys hver 20. meter. Lysene i tunnelen står tettere ved utløpene slik at folk venner seg til lyset, sier byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen.

Byggeleder Martin Engum og Terje Kornberg og Tore Skånøy fra kontrolling i Statens vegvesen forteller tunnelen også vil kunne benyttes av fotgjengere og syklister. 

Tunnelen vil bli 9,5 meter bred, med 7,5 meters bredde på veibanen.

Klar før jul

Ifølge Statens vegvesen er tunnelen klar til jul 2018. Byggeleder Engum tror tunnelen blir fremtidssikker.

- Vi klargjør for fremtida med trekkrør gjennom tunnelen hvis man skal videreføre høyspent eller fiber i bakken. Tunnelen blir også utstyrt slik at den «snakker» med veitrafikksentralen med kameraovervåkning. De kan også blant annet styre bommer, regulere hastighetsskilt og varsle om arbeid.

Strekningen ble trafikerert av 320 kjøretøy daglig i 2017, ifølge trafikktall fra Statens Vegvesen.

På forsiden nå