Har samlet inn 46 890 kr til Rezas familie

Aksjonen «Hjelp oss å la familien få ta et siste farvel med Reza (17)» har torsdag nesten nådd 47 000 kroner på Spleis.no.

Reza ble bare 17 år. Endelig dato for begravelsen er ennå ikke satt.  Foto: privat

- Jeg er veldig glad for at garantibeløpet på 40 000 kr er samlet inn. Samtidig er det et minimumsbeløp, som skal dekke mye, sier avdøde Rezas storebror Qasem (19), via en kontakt.