Trondheim kommune advarer:

To barn forsøkt lokket inn i en bil

Trondheim kommune ber foreldre til mindreårige om å være ekstra oppmerksomme etter to tilfeller der barn er forsøkt lokket inn i en bil av en voksen mann.

Denne meldingen ble fredag kveld sendt ut til alle foreldre og foresatte til barnehage- og skolebarn i Trondheim kommune.  Foto: SKJERMPRINT

Oppfordringen, som er underskrevet kommunaldirektør Camilla Nereid, ble sendt fredag kveld til alle foresatte med barn i barnehager og barneskole i Trondheim via den elektroniske meldeboka.