NTNUs første rektor er død

Karsten Jakobsen døde 8. januar, skriver Universitetsavisa. Han ble 90 år.

Saken oppdateres.

Karsten Jakobsen ble NTNUs første rektor da universitetet ble opprettet i 1996. Denne uken døde han, skriver Universitetsavisa.

Han ble født i Sandefjord 15. juli 1928 og fylte 90 år sist sommer.

Sentral aktør

Dagens rektor, Gunnar Bovim, viser til at Karsten Jakobsen både var hovedarkitekt og en sentral aktør bak Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 

- Som NTNUs første rektor var Jakobsen også med på å iverksette prosjektet.

Var visjonær

Bovim beskriver Jakobsen som en respektert mann.

- Han var visjonær. Det viser hans idé om at den beste måte å løse samfunnsoppdraget på for et universitet, var gjennom et bredere samarbeid fagfeltene imellom. Gjennom et praktisk samarbeid skulle NTNU fylle en bredere funksjon, sier Bovim.

Blant annet insisterte Jakobsen på byggingen av realfagbygget.

- Det var et prosjekt han fulgte opp tett. Realfagbygget har vært en viktig konstruksjon for NTNU.

- En nyskjerrig mann

Bovim har møtt Jakobsen ved flere anledninger.

- Jeg kjente han litt, og opplevde han som en nysgjerrig mann. Han lurte alltid på hvordan det gikk med NTNU, og ville høre om måten vi løste samfunnsoppdraget på. 

Jakobsen var opptatt av at NTNU var større enn bare et fag, og at kombinasjonen forskning og utdanning skulle bidra til et bedre samfunn.

Bovim viser til at Jakobsen var preses i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Lang fartstid som leder

Karsten Jakobsen ble professor ved NTH i 1982.

Han har lang fartstid som universitetsleder. I 1990 ble han valgt til rektor ved NTH. Deretter ble han rektor ved Universitetet i Trondheim, Unit, i 1993.

Da NTNU ble etablert tre år seinere, fungerte Jakobsen som rektor for NTNU i en kort overgangsperiode.

Jakobsen tok realartium i 1947, skriver Wikipedia. 

Sin sivilingeniørutdannelse fikk han i Edinburgh gjennom Luftforsvaret, der han tjenestegjorde til 1963. Da han forlot Luftforsvaret, begynte han som stipendiat ved NTH der har tok graden dr.ing. Senere arbeidet han som forsker og avdelingsleder ved Sintef inntil han i 1982 ble professor ved NTH.

Ifølge Universitetsavisa vil begravelsen finne sted i St. Olav domkirke i Trondheim 25. januar klokka 13.00.

På forsiden nå