Jushjelpa i Midt-Norge legger ned

Jushjelpa i Midt-Norge har tilbudt gratis rettshjelp i 28 år, nå avvikler de driften.

Daglig leder i Jushjelpa, Hanne Ree Ugland, tror mange vil falle mellom to stoler når Jushjelpa forsvinner.   Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Saken oppdateres.

Jushjelpa er et av fem studentdrevne rettshjelptiltak i Norge, og driftes per i dag av to jurister og 14 studenter som jobber delvis frivillig.

Daglig leder og jurist i Jushjelpa i Midt-Norge, Hanne Ree Ugland, synes det er leit at de må legge ned driften.

- Det vil bety at svært mange potensielle klienter ikke vil kunne få den rettslige hjelpen de trenger, sier hun.

Få studenter

Etter nedleggelsen av jussutdannelsen på bachelornivå ved Folkeuniversitetet i Midt-Norge har Jushjelpa slitt med rekrutteringen av studenter. Årsmøtet vedtok derfor fredag å avvikle driften.

- Det er veldig leit. Vi har jobbet med å rekruttere studenter fra jusstudium fra resten av landet. Vi fikk inn flere søknader, men dessverre var det ikke nok til at vi har tilstrekkelig med ansatte til høsten. Det er kjedelig at det er dette som gjør at vi må legge ned, mener Ree Ugland.

- Vi er likevel glade for at nedleggelsen ikke skyldes svak drift eller dårlig økonomi. I år fikk vi økt økonomisk støtte fra Justisdepartementet for første gang på mange år, noe som klart viser at det er et behov for oss i samfunnet.

Jushjelpa i Midt-Norge behandlet i fjor 2483 saker og holdt flere foredrag for å gi rettighetsinformasjon til flyktninger, studenter og arbeidsinnvandrere.

- Det blir en stor del av landet som ikke vil bli dekt, sier Ree Ugland.

De fire andre studentdrevne rettshjelptiltakene holder til i Bergen, Tromsø og Oslo.

LES OGSÅ: Ikke treårig jusstudium i Trondheim

Lav inntektsgrense

Jushjelpa hjelper de som ikke har krav på fri rettshjelp og de som ikke har råd til advokat.

- Det er mange som vil falle mellom to stoler, forteller Ree Ugland.

De som kvalifiseres for fri rettshjelp gjennom den offentlige ordningen har en inntekt under 246 000 kroner, for enslige, og 369 000 kroner for ektefeller eller samboende. Det er likevel slik at selv om man faller under inntektsgrensen er det svært begrenset hvilke saker man kan få innvilget fri rettshjelp i.

- Jushjelpa i Midt-Norge er klar på at inntektsgrensen er alt for lav og derfor er det veldig mange som faller utenfor ordningen. Det er også klart at ordningen burde omfatte flere rettsområder i saker av velferdsmessig betydning.

Hun legger til at det stadig jobbes for å få utvidet den offentlige ordningen.

Jushjelpa ønsker å avslutte de fleste klientforhold innen første juli, men er enda usikre på når virksomheten avvikles.

- Vi oppfordrer de klientene som har en sak hos oss til å ta kontakt med oss for en avklaring angående saken sin, sier Ree Ugland.

Jushjelpa fryktet nedleggelse allerede i 2017, da Regjeringen foreslo å kutte 15 millioner kroner til spesielle rettshjelpstiltak.

LES OGSÅ: - Trondheim er jo studentby nummer én - så da skulle det jo bare mangle at byen hadde et slikt tilbud

På forsiden nå