Veterinærinstituttet i Trondheim beholder dyreavdelingen

I Trondheim kom nyheten helt overraskende på de ansatte ved Veterinærinstituttet i byen. De er usikre på hva det betyr og våger ikke slippe jubelen løs.

KrF-nestleder og landbruks- og matminister Olaug Bollestad, her under partiets landsmøte nylig, hadde med seg en gladnyhet fra revidert nasjonalbudsjett da hun besøkte Tromsø onsdag.  Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Regjeringen setter av 30 millioner budsjettkroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes, skriver NTB. 

I februar kom nyheten om at Veterinærinstituttet, som har hatt hovedkontor i Oslo og avdelinger i Tromsø, Harstad, Sandnes, Bergen i tillegg til Trondheim, skal flytte store deler av virksomheten til Ås og samtidig spare penger.

De ansatte i Trondheim reagerte sterkt på at arbeidsoppgavene deres skulle flytte til Ås. Da Adresseavisen var i kontakt med ansatte i Trondheim onsdag, hadde de bare fått med seg nyheten gjennom adressa.no. De var derfor usikre på hva ekstrabevilgningen betyr og ville ikke kommentere ekstrabevilgningen før de vet mer. Fem ingeniører i Trondheim har fått oppsigelse.  

LES OGSÅ: Mister laboratorium, syv må flytte eller slutte

Mest penger til Tromsø

- Det er en gledens dag, sier administrerende direktør Gaute Lenvik. Han er spesielt glad for at instituttet med dette får 15 millioner øremerket til nye lokaler og obudksjonsal i Tromsø. De resterende 15 millionene skal fordeles på de andre avdelingene til Veterinærinstituttet. 

- Vi har jobbet hardt for Tromsø. Dyrehelse og fiskehelse i nord er viktig, sier han og vil ikke si så mye hvordan pengene skal fordeles.   

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) kom med lekkasjen fra revidert nasjonalbudsjett under et besøk i Tromsø onsdag. Budsjettet legges fram kommende tirsdag.

- 15 millioner skal gå til obduksjonsenheten i Tromsø, sier Bollestad til Adresseavisen. Resten skal fordeles på de andre avdelingene til veternærinstituttet rundt om i landet. 

Admistrerende direktør Gaute Lenvik og Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) med tegning av de planlagte lokalene i Tromsø.   Foto: Veterinærinstituttet

Regjeringen vil ha desentralisert struktur

- Vi vil ha en desentralisert struktur. Det er viktig for å sikre god kompetanse rundt dyrehelse i hele landet. 

- Veterinærinstituttet (VI) skal utvikle kunnskap for nasjonal beredskap innen dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Instituttet har en sentral rolle i regjeringens mål om å ta vare på det unike ved norsk mattradisjon, som god dyrehelse og lavt forbruk av medisiner, sier Bollestad.

Bevilgningen på 30 millioner kroner er 10 millioner mer enn opposisjonen i Stortinget har bedt om i et representantforslag for å opprettholde instituttets regionale struktur og aktivitet.

Pengene skal blant annet gå til nye lokaler og obduksjonssal på Holt i Tromsø, å opprettholde regional tilstedeværelse og til å dekke ekstraordinære kostnader.

Skal sikre dyreavdeling i Trondheim

- Trondheim er den største avdelingen til Veterinærinstituttet utenfor Oslo og Ås, sier administrerende direktør Gaute Lenvik. Han nevner 30 ansatte som jobber med fiskerelaterte problemstillinger. Han slår fast at ekstrabevilgningen over revidert nasjonalbudsjett sikrer kompetanse på dyrehelse i Trondheim. 

- Engangsbevilgningen på 30 millioner er en fantastisk mulighet til å sikre god dyrehelse og dyrevelferd i hele landet. 

- Jeg tror Veterinærinstituttet har tatt signalene fra regjeringen om at vi ønsker en desentralisert struktur, sier statsråd Bollestad. 

- Jeg kommer til å følge med, legger statsråden til. 

Gaute Lenvik sier ekstrasatsingen på totalt 30 millioner kroner er veldig viktig. Totalt har Veterinærinstituttet et budsjett på 400 millioner kroner. 70 prosent av det går til lønn. 

En gledens dag: Administrerende direktør Gaute Lenvik (t.v.) sammen med matminister Olaug Bollestad (KrF).   Foto: Veterinærinstituttet

Forankring flere steder

Bollestad understreker at forskning i nord er strategisk viktig for Veterinærinstituttet. Viktige årsaker til det er klimaendringene som rammer de arktiske områdene og en økning i reiseliv og transport av gods. Samtidig er Norges grense til Russland, som har en mer usikker status for dyrehelse, en faktor, ifølge departementet.

– Det er et mål å styrke Veterinærinstituttets totale kapasitet, ikke minst for å møte bionæringenes behov, gjennom økt veterinærfaglig og forskningsfaglig kompetanse ved instituttets regionale enheter, sier Bollestad.

– Derfor har jeg vært opptatt av at Veterinærinstituttet fortsatt skal ha en forankring flere steder her i landet, legger hun til.

Bakteppet for ekstrabevilgningen er Veterinærinstituttets varsler om oppsigelser og nedleggelser som følge av ekstraordinære kostnader knyttet til flytting av hovedkontoret til Ås og økte pensjonspremier. Samtidig er omfanget av eksternfinansierte prosjekter også redusert.

Blir bønnhørt

I februar fremmet i den forbindelse Arbeiderpartiet, gjennom et representantforslag i Stortinget, et krav om at regjeringen måtte videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur. Ap ba om 20 millioner kroner «for å sikre videre drift av Veterinærinstituttets avdelinger over hele landet».

– Forslagsstillerne frykter at dersom de foreslåtte planene blir gjennomført, vil det svekke beredskapen og kompetansen på dyrehelse, mattrygghet, diagnostikk og rådgivning flere steder i landet, het det.

Veterinærinstituttet selv har ment at den krevende økonomiske situasjonen ville fremtvinge kutt på 20 millioner kroner i år. Konkret ble det foreslått oppsigelse av 13 ansatte og å slutte med obduksjoner i Tromsø og Trondheim, samt å avvikle laboratorievirksomheten i Sandnes, Tromsø og Trondheim. I Sandnes skulle obduksjonsenheten videreføres, men uttatte prøver skulle sendes til diagnostikk i Oslo/Ås.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Instituttet har i dag 337 ansatte.

På forsiden nå