Gladmelding til sosialhjelpsmottakere

Rødts Ragna Vorkinnslien fikk gjennomslag for å la sosialhjelpsmottakerne beholde økt bostøtte på 3000 da ordfører Ottervik støttet forslaget.

Ragna Vorkinnslien takket for et raskt og godt svar, da ordfører Rita Ottervik støttet hennes forslag.   Foto: Finn Walther

Saken oppdateres.

Strømprisene har vært rekordhøye i vinter, og det er bakgrunnen for at Rødts Ragna Vorksinnslien stilte spørsmål til ordføreren i torsdagens bystyre. Saken er nemlig den at Stortinget har vedtatt at alle som mottok bostøtte i februar skal få minst 2950 kroner ekstra utbetalt.

Men så enkelt er det ikke. Hvis en sosialhjelpsmottaker får ekstra utbetaling gjennom bostøtte for å klare høye strømregninger, blir det da trukket tilsvarende beløp i sosialhjelp - og mottakeren sitter igjen med samme beløp som før.

- Uholdbar praksis

- Det er opplagt at en slik praksis er uholdbar Den ekstra bostøtten til strømregninger var ikke ment som en ekstra inntekt til kommunen, men skulle hjelpe folk og familier som ble truffet hardt av de økte strømprisene. For mange har det vært en vanskelig vinter, og når hjelpen blir lovet, men aktivt hindres i å komme frem, må ansvarlige politikere i kommunen handle raskt, oppfordret Vorkinnslien.

Ordføreren startet sitt svar med å konstatere at bolig, i tillegg til arbeid, utdanning og helse, er det viktigste for folks velferd.

Ordføreren er klar over at det oppleves krevende for husstandene å bli trukket for et beløp de trodde var en ekstraytelse fra Husbanken i en måned der vi vanligvis har store utgifter med 17. mai og konfirmasjoner, svarte Rita Ottervik.  Foto: Christine Schefte


- Husbankens virkemidler er spesielt viktig i tider med høye boligpriser og økende forskjeller i samfunnet. Det er krevende å komme inn i boligmarkedet og det er mange som sliter med høye boutgifter, sa ordføreren og konstaterte at vinterens høye strømpriser skapt problemer for mange. En ytterligere renteoppgang til sommeren kan gjøre det vanskelig for flere, sa ordføreren, men minnet om hva som er praksis:

17.-mai-utgifter

- Praksisen er at sosialhjelpen reduseres når mottakere får ulike former for inntekter som ikke ligger fast inne i beregningsgrunnlaget for ytelsen. Det kan være tilbakebetaling på skatten, arv eller ekstraytelser som omtalt i interpellasjonen, sa Ottervik, men fortsatte:

- Ordføreren er klar over at det oppleves krevende for husstandene å bli trukket for et beløp de trodde var en ekstraytelse fra Husbanken i en måned der vi vanligvis har store utgifter med 17. mai og konfirmasjoner. Ordføreren er kjent med at det har kommet inn en del søknader om å få slippe trekket. For de som har lite fra før har nok denne ekstraytelsen kommet godt med og det er også usikkert i hvor stor grad man har vært kjent med alle regler for sosialhjelp. Det er de som har minst som rammes i dette tilfelle og som sliter med økonomi og oversikt fra før, sa Ottervik, før hun konkluderte:

- Det er derfor ordførerens mening at vi akkurat i denne spesielle saken bør la mottakerne beholde ekstraytelsen fra Husbanken, sluttet ordføreren.

På forsiden nå