Vil innskrenke antall kjørefelt i Holtermanns veg for å sikre busstilbud til 5000 arbeidstakere

En langvarig drakamp om alternative løsninger i forbindelse med nedlegging av holdeplassen Kroppan bru, kan ende med at bilistene får ett kjørefelt mindre mellom Sluppen og Bratsbergvegen.

Sluppen Miljøpakken foreslår å innskrenke antallet kjørefelt i Holtermanns veg mellom Omkjøringsvegen og krysset i Bratsbergvegen fra tre til to, for å få plass til en holdeplass for arbeidstagere og studenter på Sluppen.  Foto: Morten Antonsen

I planene for den nye rutestrukturen fra 3. august, skal metrobusslinje 1 og 2 ikke stoppe ved Kroppan bru verken inn eller ut fra sentrum.