I dag tester Sivilforsvaret tyfonene

Signalene begynner klokka 12.00.

Saken oppdateres.

Lurer du på hva lydsignalene du hører er?

I i januar og juni hvert år tester Sivilforsvaret sine varslingsanlegg.

Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet betyr at du skal søke informasjon på radio, tv, kriseinfo.no og i sosiale medier.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Testingen blir utført for å sjekke om anleggene virker. Du kan gå inn på Sivilforsvarets sider for å høre hvordan de forskjellige signalene lyder.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene, mens det er politiet som har ansvar for å utløse varsling i fredstid.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå