Sterke reaksjoner på utsendelse av Abbasi-familien:

- De hører hjemme i Trondheim

- Vi kan ikke sitte stille hjemme og se på det som skjer. Norge er et land som skryter av at vi støtter menneskerettigheter og barnekonvensjonen.

Gry Camilla Tingstad, Isabell Buvik og Tone Jøssund viser sin motstand.   Foto: Mariann Dybdahl

Det sier Tone Jøssund, Isabell Buvik og Gry Camilla Tingstad. De var tre av omlag 50 personer som hadde møtt frem utenfor Sentrum politistasjon i Trondheim lørdag, for å vise sin motstand mot at Abbasi-familien natt til lørdag ble hentet av politiet for så å tvangssendes til Afghanistan.