- Sender Ehsan Abbasi (16) og søsknene til Afghanistan uten moren

Politiet bekrefter søndag kveld at de nå splitter familien Abbasi. - Taibeh (20) er livredd, sier støttegruppa, som har snakket med henne på telefon.

Søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) Abbasi ble lørdag transportert ut av Norge sammen med sin mor.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

I en sms skriver Politiets utlendingsenhet (PU) søndag kveld til Adresseavisen at de nå returnerer Atefa Rezaie på grunn av svekket helsetilstand:

- Uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt. To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan, skriver Daniel Dragset, kommunikasjonsrådgiver i PU.

Han legger til at politiet har ingen ytterligere kommentarer søndag kveld.

Uforsvarlig å splitte familien

Lørdag ble familien Abbasi med Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16), samt deres mor Atefa Rezaie sendt ut av landet fra Røros flyplass.

Da de mellomlandet i Istanbul lørdag var mors helsetilstand så dårlig at familien ikke ble sendt videre til Kabul. Søndag kveld fikk familiens advokat ny beskjed fra politiet om at mors helsetilstand ikke var bedret.

Advokaten mener det er uforsvarlig å fortsette utsendingen.

- Å sende en mindreårig gutt til Afghanistan uten en forelder er uansvarlig, sier Vatne.

Det var PU som orienterte Vatne om deres beslutning søndag kveld i 20.30-tiden.

Einar Vegge, Yasin og advokat Erik Vatne fra et tidligere møte i Trondheim. Yasin venter på på videre transport fra Istanbul til Kabul.   Foto: Håvard Jensen

Reagerer på splitting av familien

Støttegruppa for Abbasi-familien reagerer sterkt på at familien nå blir splittet.

- At mor faller i koma er en tilstand som er godt dokumentert av helsevesenet over flere år. At norske myndigheter likevel satser på at dette ikke skal skje, er et grelt eksempel på at de handler mot bedre viten, sier Einar Vegge, som mener dette bryter med menneskerettighetene og barnekonvensjonen.

LES OGSÅ: Sterke reaksjoner på utsendelse av Abbasi-familien:- De hører hjemme i Trondheim

Inger Lise Norum i Støttegruppa sier til Adresseavisen at myndighetene nå velger å sende barna til Atefa til Afghanistan uten henne, er en handling som vil få henne til å bryte helt sammen.

De to yngste barna Taibeh (20) og Ehsan (16) har aldri vært i Afghanistan. De ble født i Iran. Familien flyktet fra Afghanistan da broren Yasin (22) var to år.

Amnesty reagerer

- Dette er jo en ren prinsippsak og en tvangs-utkastelse med mennesker som aldri har bodd i Afghanistan. Det er jo i strid med prinsippet om å ikke sende tilbake folk til et land det er farlig å være i. Sannsynligvis er de traumatiserte, og dette er i strid mot barnets beste i barnekonvensjonen. Jeg har nesten ikke ord, sier Tove Paasche, regionleder for Amnesty i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tilføyer:

- Det å la barna nå bli overlatt til seg selv, det er helt ekstremt, sier Paasche.

Barneombudet, Inga Bejer Engh, skriver i en mail til Adresseavisen:

- Norske myndigheter skal i saker som denne gjøre en barnet best vurderingen i forhold til hvordan returen skal gjennomføres. De skal også vurdere om ungdommens omsorg i returlandet er forsvarlig ved retur. Vi kjenner ikke til hvilke vurderingen PU har gjort i denne konkrete saken, og uttaler oss derfor på generelt grunnlag.

LES MER: Her sendes Abbasi-familien med fly fra Røros

Taibeh Abbasi befinner seg søndag kveld på et hotell ved flyplassen i Istanbul. De tre barna vet ikke når de skal transporteres videre til Afghanistan.   Foto: Morten Antonsen

- Fortvilet og livredd

Litt før klokken 22 snakket støttegruppa med Taibeh Abbasi på telefon fra Istanbul. Hun fikk lov av politiet å ringe.

- De befinner seg på et hotell på flyplassen. De tre barna passes på av ti politifolk, sier Einar Vegge til Adresseavisen.

LES HER: Taibehs fastlege: Kronikk: Asylpolitikkens grelle og sanne ansikt, sett fra legekontoret

Taibeh sier hun er livredd og fortvilet.

- Politiet ønsker ikke å informere de tre om når transporten går videre til Kabul, sier Vegge, som legger til at Taibeh mener politiet som er sammen med henne nå er greie.

Taibeh er også svært bekymret for moren, som nå blir sendt til medisinsk behandling i Oslo.

- Hun har ingen der som kan besøke henne, sier Vegge.

- Grovt umenneskelig

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken reagerer kraftig på det som nå skjer.

- Det er umenneskelig å sende ungene videre uten moren til det som skal være verdens farligste land. Det hjelper ikke moren, den desperate situasjonen hun nå befinner seg i, sier Haltbrekken, som er svært overrasket over den nye utviklingen i saken.

- Dette opprører meg kraftig. De må sendes hjem til Norge sammen med moren. Nå må regjeringen lete med lys og lykter for å finne en løsning, slik at de får bli, sier han.

Venstres Erling Moe mener barnas beste tilsier at familien skal få bli.

- At barna sendes uten mor gjør saken enda verre. Hver stein må snus for at vedtaket kan gjøres om. Hvis Stortingets lovgivning gir UNE mulighet til å håndtere loven slik, må loven endres. Det er opp til flertallet på Stortinget. Og det må gjøres raskt, skriver Moe til Adresseavisen.

Nylig mottok de fire i familien Abbasi et nytt avslag om opphold i Norge fra Utlendingsnemnda (UNE). Familien fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Høyesterett ville ikke behandle anken.


Dette er Abbasi-saken
  • Adresseavisen har fulgt saken til den afghanske familien Abbasi siden 2014. Avisen har innsyn i dommen fra Oslo tingrett, dommen fra Borgarting lagmannsrett, og flere av avslagene gitt av Une.
  • Familien fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Høyesterett ville ikke behandle anken.
  • Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i 2012, hovedsakelig fordi moren var enslig forsørger og oppga at de ikke visste hvor far befant seg. Da faren likevel dukket opp, mistet familien oppholdstillatelsen i oktober 2014.
  • Faren forsvant like etter dette, og familien fastholder at de ikke vet hvor han er.
  • De to yngste barna, Taibeh (20) og Ehsan (16), er ifølge familien født i Iran og skal aldri ha vært i Afghanistan.
  • Une mener familien har villedet myndighetene og motsatt seg retur - og dermed misbrukt asylinstituttet. Derfor må de ut av landet.
  • Une fastholder at selv om hensynet til barnets beste veier tungt, får innvandringsregulerende hensyn fortsatt utslagsgivende vekt i denne saken.
  • Lokalsamfunnet og medelever har vist et stort engasjement for søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16), samt deres mor Atefa Rezaie.
På forsiden nå