Stoppet retur fordi Abbasi-familien ikke var samlet

Afghanske myndigheter var ikke enige i norske myndigheters vurdering om at de tre Abbasi-søsknene kunne uttransporteres uten mor. Det til tross for at to av barna er over myndighetsalder.

Søsknene fra venstre: Yasin, Taibeh og Eshan. Afghanske myndigheter aksepterte ikke retur, fordi familien var splittet.   Foto: Alf Andreas Grønli Simensen

Saken oppdateres.

Det bekrefter Politiets utlendingsenhet (PU) i en pressemelding tirsdag.

Norske myndigheters vurdering var at de tre søsknene kunne bli uttransportert til Kabul uten mor, på grunn av at to av de er myndige.

- I denne saken ble det vurdert at 22-årige Yasin Abbasi kunne være omsorgsperson for hans 16-årige bror Ehsan. Dette var ett av de avgjørende momentene for beslutningen om å fortsette uttransporteringen av de tre barna da mor ble returnert tilbake til Norge søndag, skriver de.

LES HER: Sent mandag kveld fikk Abbasi-søsknene beskjed om at uttransporteringen til Kabul i Afghanistan ble stanset

Møte mellom parter

Mandag formiddag ble det avholdt et møte mellom norske og afghanske myndigheter i Kabul for å avklare nærmere muligheten for aksept av de tre søsknene.

- Vurderingen fra afghanske myndigheter gjorde at uttransporteringen ble avbrutt, skriver PU.


Dette er Abbasi-saken
  • Adresseavisen har fulgt saken til den afghanske familien Abbasi siden 2014. Avisen har innsyn i dommen fra Oslo tingrett, dommen fra Borgarting lagmannsrett, og flere av avslagene gitt av Une.
  • Familien fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Høyesterett ville ikke behandle anken.
  • Abbasi-familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i 2012, hovedsakelig fordi moren var enslig forsørger og oppga at de ikke visste hvor far befant seg. Da faren likevel dukket opp, mistet familien oppholdstillatelsen i oktober 2014.
  • Faren forsvant like etter dette, og familien fastholder at de ikke vet hvor han er.
  • De to yngste barna, Taibeh (20) og Ehsan (16), er ifølge familien født i Iran og skal aldri ha vært i Afghanistan.
  • Une mener familien har villedet myndighetene og motsatt seg retur - og dermed misbrukt asylinstituttet. Derfor må de ut av landet.
  • Une fastholder at selv om hensynet til barnets beste veier tungt, får innvandringsregulerende hensyn fortsatt utslagsgivende vekt i denne saken.
  • Lokalsamfunnet og medelever har vist et stort engasjement for søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16), samt deres mor Atefa Rezaie.

PU varsler afghanske myndigheter via den norske ambassaden i Kabul om planlagte tvangsreturer to uker i forkant av uttransportene.

- Vi kan bekrefte at det ble gjort i denne saken. Dette gir afghanske myndigheter anledning til å se på saken og stille norske myndigheter de spørsmål de måtte ønske. Ingen henvendelser ble mottatt i forkant av denne uttransporteringen, skriver de.

Det er ikke vanlig å få en bekreftelse fra afghanske myndigheter om aksept på forhånd.

LES OGSÅ: Adresseavisen mener: Menneskelige hensyn må telle mer i asylsaker

Familien splittet

Adresseavisen har via en tredjepart vært i kontakt med kilder nært flyktningministeren Sayed Hussain Alimi Balkhi i Afghanistan, blant dem rådgiver Morteza Rasooli.

Kildene bekrefter at det ble gjennomført ett møte mellom afghanske parter og norske parter i går. Initiativet til møte skal ha kommet fra begge parter.

I dette møtet skal afghanske myndigheter ha sagt ifra om at de ikke kom til å godta Abbasi-familien, og dersom de ble sendt til Kabul, ville de straks returneres.

LES OGSÅ: Politiet bekrefter at Abbasi-barnas mor ble fraktet til Tyrkia i bevisstløs tilstand

Grunnlaget for at de ikke ville akseptere familien skal ha vært at mor er syk.

På spørsmål om hva konkret det var med Abbasi-familien som gjør at de ikke aksepteres, er svaret fra rådgiver Morteza Rasooli:

- Familier skal ikke splittes, og en av søsknene er jente.

- Ikke bestemt seg

Ifølge kilder nær ministeren har myndighetene ennå ikke bestemt seg for om de kommer til å godta familien dersom mor blir frisk, og familien sendes samlet.

Rådgiver Morteza Rasooli svarer diffust på spørsmålet:

- Situasjonen i Afghanistan samordnet med den individuelle situasjonen til familien er slik at det ikke var forsvarlig med en retur. Vi ba norske myndigheter om å ivareta familien og sørge for at de får alle sine rettigheter oppfylt.

Ifølge Rasooli har de ennå ikke tatt stilling til om de kommer til å akseptere familien, hvis de sendes samlet. Han understreker igjen behovet for at familien blir ivaretatt.

LES OGSÅ: Politikerne i Trondheim krever at Abbasi får bosettings-garanti i Trondheim

- Sikre at familien vender tilbake samlet

Politiets utlendingsenhet skriver i pressemeldingen at så lenge det foreligger et lovlig vedtak og utsendelse er i tråd med regelverket og avtalen mellom norske og afghanske myndigheter, er det politiets oppgave å gjennomføre uttransporteringen.

- Afghanske myndigheter er forpliktet til å akseptere sine egne borgere. En tre-partsavtale mellom Norge, Afghanistan og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) regulerer de praktiske vilkårene for retur av afghanske borgere. Avtalen omfatter tvangsretur og frivillig retur, skriver politiet.

I tre-partsavtalen mellom norske myndigheter, afghanske myndigheter og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) står det følgende om å holde en familie samlet:

- I tilfeller der en hel familie beslutter å vende tilbake til Afghanistan, og alle familiemedlemmer er afghanere som omfattes av dette memorandum, vil Norges regjering i samsvar med prinsippet om familiens enhet og i samarbeid med de øvrige parter gjøre alle anstrengelser for å sikre at familien vender tilbake samlet og at ufrivillig atskillelse unngås. Om dette ikke lykkes, skal det etableres en mekanisme for gjenforening av familien i Afghanistan eller i Norge i samsvar med norsk rett og folkeretten.

På forsiden nå